АО CET-Nord - централизованное отопление
0231 91-000

ПРОЦЕДУРА ОТКАЗА ОТ КОМПЕНСАЦИИ

В условиях кризиса в энергетическом секторе и внедрения механизма компенсации тарифов на тепловую энергию, потребители, желающие внести свой вклад в поддержку социально незащищённых слоёв населения, могут отказаться от компенсации разницы в цене за потребление тепловой энергии.

Для этого мы обеспечили процедуру подачи заявления непосредственно на предприятии, либо online, на странице www.cet-nord.md, рубрика Для потребителей, Отказ от компенсации или пройдя по ссылке: https://cet-nord.md/ru/clients/kompensatsiya.

Un nou consumator racordat la încălzire centralizată

Încă un agent economic din mun. Bălți  s-a racordat la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică.

Spălătoria auto din strada Ivano Franco a fost conectată la sistemul de termoficare centralizată cu instalarea unui Punct Termic Individual, care asigură independență, un consum eficient, optimizat de energie termică pentru încălzirea încăperilor și prepararea apei calde.

„CET-Nord” SA continuă restabilirea sistemului de alimentare centralizată cu apă caldă în mun. Bălți

În cadrul proiectului „Modernizarea sistemul termoenergetic al mun. Bălți (SA „CET-Nord”) furnizorul de căldură continuă restabilirea sistemului de alimentare centralizată cu apă caldă.

Școala sportivă „Boris Petuhov” din Bălți, conectată la sistemul centralizat de termoficare, dispune de apă caldă preparată de Punctul Termic Individual, instalat în blocul instituției. Echipamentul utilizează, în procesul de încălzire a apei, energia termică livrată de furnizorul de căldură.

CET-NORD SA - certificată conform cerințelor a 5 standarde internaționale

Managementul de vârf al „CET-Nord” S.A. subscrie principiilor ce stau la baza Sistemului de Management Integrat, ce reprezintă un cadru organizatoric supravegheat continuu și analizat periodic pentru a conduce în mod eficient activitățile de business ale societății ca răspuns la schimbările factorilor interni sau externi.

„CET-Nord” S.A. şi-a dezvoltat un sistem de management prin care asigură un control eficace asupra proceselor, minimizarea riscurilor şi identificarea oportunităților.