S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Activities

Dialogul social constructiv - cheia succesului întreprinderilor și sindicatelor din ramura energetică

S.A. „CET-Nord", în ajunul sărbătorii profesionale – Ziua Energeticianului, a participat la Conferința anuală cu genericul ,,Dialogul social constructiv - cheia succesului întreprinderilor și sindicatelor din ramura energetică” organizată de FS,,Sindenergo”. Totodată, la eveniment au participat peste 70 de membri ai comitetelor sindicale, contabili și trezorieri ai organizațiilor sindicale primare din cadrul întreprinderilor Termoelectrica S.A., Moldelectrica, S.A. RED-Nord, și Î.S. Nodul Hidroenergetic Costești

Cupa Energeticienilor, anul 2023

S.A. „CET-Nord”, alături de angajații întreprinderilor Termoelectrica S.A., Moldelectrica și S.A. RED-Nord a participat și în acest an la Turneul „Cupa Energeticienilor”, organizat de Federația Sindicală Sindenergo. 

Întrunirea Comisiei de Femei a FS Sindenergo

Mai multe femei sindicaliste de la S.A. „CET-Nord” și alte întreprinderi din sectorul energetic au participat în data de 03 noiembrie 2023 la întrunirea Comisiei de Femei a Federației Sindicale Sindenergo, care s-a desfășurat în incinta Institutului Muncii al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Ziua Internaţională a Persoanelor în Etate

La data de 1 octombrie este marcată Ziua Internaţională a Persoanelor în Etate. Această sărbătoare este o ocazie excelentă de a sublinia valoarea incomensurabilă a oamenilor, indiferent de vârsta lor și de a ne exprima recunoștința pentru   munca conștiincioasă, profesionalismul și înțelepciunea, adunate cu grijă de-a lungul anilor și transmise generațiilor tinere.

Acțiune de binefacere pentru Organizația Veteranilor mun. Bălți

Respectul față de generația în vârstă, precum și compasiunea față de dificultățile oamenilor în etate n-a permis Organizației Sindicale Primare (OSP) S.A. „CET-Nord” să rămână indiferentă la adresarea președintelui Organizației Veteranilor din mun. Bălți de a susține Asociația Obștească în achitarea datoriilor acumulate pentru utilități.

Instruire SINDENERGO

Aparatul Consiliului FS ,,Sindenergo” în colaborare cu Organizația Sindicală Primară (OSP)  S.A. ,,CET-Nord” și altor OSP din sectorul energetic, au organizat o instruire în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de protecția social-economică a membrilor de sindicat, negocierea și executarea contractelor colective de muncă, precum și ultimele completări și modificări operate la Codul Muncii al RM.

Spartachiada SINDENERGO

Cel mai așteptat eveniment sportiv al anului - ediția a XVI-a a Spartachiadei Federaţiei Sindicale a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova „SINDENERGO”, la care au participat membrii de sindicat din întreprinderile S.A. „CET-Nord", Termoelectrica, S.A., ÎS Moldelectrica și S.A. RED-Nord s-a încheiat. 

Concurs de Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă

La 28 aprilie, de Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă, FS ,,Sindenergo” a organizat Concursul ,,Cel mai bun reprezentant al sindicatelor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă”, la care au participat membrii de sindicat din cadrul mai multor întreprinderi din sectorul energetic.

Strategii și politici ale sindicatului pentru tineri

Federația Sindicală „Sindenergo” a organizat vineri, 31 martie, un seminar cu genericul „Strategii și politici ale sindicatului pentru tineri”. La activitate au participat peste 20 de tineri, reprezentanți ai mai multor întreprinderi din sectorul energetic, care și-au consolidat cunoștințele în activitatea sindicală, dar și despre inteligența emoțională.