S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Activități

Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă

Cu ocazia Zilei Mondiale a Securității și Sănătății în Muncă, sărbătorită anual la 28 aprilie, FS Sindenergo a organizat în această lună un șir de activități legate de sănătatea și siguranța la locul de muncă.

Concurs "Cel mai bun reprezentant al sindicatului cu responsabilități specifice în domeniul securității și sănătății în muncă"

Pentru S.A. “CET-Nord”, sănătatea și securitatea angajaților constituie o prioritate și un obiectiv permanent, de aceea al doilea an consecutiv, membrii de sindicat din cadrul companiei participă la concursul "Cel mai bun reprezentant al sindicatului cu responsabilități specifice în domeniul securității și sănătății în muncă",organizat de  FS ,,Sindenergo”.

Ședințe organizatorice, pentru a face o totalizare a activității Comisiei de Femei

Membrele Comisiei de Femei a FS „Sindenergo”, angajate din întreprinderile Termoelectrica S.A. „Moldelectrica”, S.A. „RED-Nord”, S.A. „CET-Nord”, „Nodul Hidroenergetic Costești” și „Inteh”, s-au întrunit în data de 6 martie, în cadrul unei ședințe organizatorice, pentru a face o totalizare a activității Comisiei de Femei în anul 2023 și pentru a planifica obiectivele pentru anul curent.

Dialogul social constructiv - cheia succesului întreprinderilor și sindicatelor din ramura energetică

S.A. „CET-Nord", în ajunul sărbătorii profesionale – Ziua Energeticianului, a participat la Conferința anuală cu genericul ,,Dialogul social constructiv - cheia succesului întreprinderilor și sindicatelor din ramura energetică” organizată de FS,,Sindenergo”. Totodată, la eveniment au participat peste 70 de membri ai comitetelor sindicale, contabili și trezorieri ai organizațiilor sindicale primare din cadrul întreprinderilor Termoelectrica S.A., Moldelectrica, S.A. RED-Nord, și Î.S. Nodul Hidroenergetic Costești

Cupa Energeticienilor, anul 2023

S.A. „CET-Nord”, alături de angajații întreprinderilor Termoelectrica S.A., Moldelectrica și S.A. RED-Nord a participat și în acest an la Turneul „Cupa Energeticienilor”, organizat de Federația Sindicală Sindenergo. 

Întrunirea Comisiei de Femei a FS Sindenergo

Mai multe femei sindicaliste de la S.A. „CET-Nord” și alte întreprinderi din sectorul energetic au participat în data de 03 noiembrie 2023 la întrunirea Comisiei de Femei a Federației Sindicale Sindenergo, care s-a desfășurat în incinta Institutului Muncii al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Ziua Internaţională a Persoanelor în Etate

La data de 1 octombrie este marcată Ziua Internaţională a Persoanelor în Etate. Această sărbătoare este o ocazie excelentă de a sublinia valoarea incomensurabilă a oamenilor, indiferent de vârsta lor și de a ne exprima recunoștința pentru   munca conștiincioasă, profesionalismul și înțelepciunea, adunate cu grijă de-a lungul anilor și transmise generațiilor tinere.

Acțiune de binefacere pentru Organizația Veteranilor mun. Bălți

Respectul față de generația în vârstă, precum și compasiunea față de dificultățile oamenilor în etate n-a permis Organizației Sindicale Primare (OSP) S.A. „CET-Nord” să rămână indiferentă la adresarea președintelui Organizației Veteranilor din mun. Bălți de a susține Asociația Obștească în achitarea datoriilor acumulate pentru utilități.

Instruire SINDENERGO

Aparatul Consiliului FS ,,Sindenergo” în colaborare cu Organizația Sindicală Primară (OSP)  S.A. ,,CET-Nord” și altor OSP din sectorul energetic, au organizat o instruire în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de protecția social-economică a membrilor de sindicat, negocierea și executarea contractelor colective de muncă, precum și ultimele completări și modificări operate la Codul Muncii al RM.