CET-Nord SA
0231 91-000

Conectare. Debranșare. Reconectare

Cum se efectuează reconectarea?

Reconectarea unui apartament/imobil la rețeaua de alimentare cu energie termică se realizează fără taxă, la solicitarea scrisă a consumatorului. Cererea…

Reconectarea unui apartament/imobil la rețeaua de alimentare cu energie termică se realizează fără taxă, la solicitarea scrisă a consumatorului.

Cererea de reconectarea trebuie să conțină obligatoriu:

-datele de identificare ale solicitantului (adresa completă: strada, număr, bloc, apartament);

- avizul de racordare la sistemul centralizat de încălzire;

-un număr de telefon al solicitantului pentru a putea fi contactat de către reprezentanții noștri.

Furnizorul de căldură este obligat să examineze cererea primită în termen de 15 zile și să elibereze consumatorului condițiile tehnice, cu obligația de a prezenta proiectul reconstrucției sistemului centralizat de încălzire elaborat de către instituțiile de proiectare, dau persoanele fizice care dețin licența în acest gen de activitate, pe baza datelor inventarierii sistemului centralizat de încălzire existent și coordonat în modul stabilit.

Ce presupune debranșarea și care este procedura de debranșare?

Potrivit pct. 85 a Anexei 7 din Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 „Deconectarea ulterioară integrală de la sistemul centralizat de…

Potrivit pct. 85 a Anexei 7 din Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 Deconectarea ulterioară integrală de la sistemul centralizat de încălzire se va efectua doar cu acordul în scris al tuturor proprietarilor de apartamente din cadrul blocului locativ, încăperi locuibile în cămine şi gestionarul fondului locativ, cu condiţia existenţei proiectului reconstrucţiei sistemului centralizat de încălzire elaborat de către instituţiile de proiectare sau persoanele fizice care deţin licenţă în acest gen de activitate, pe baza datelor inventarierii sistemului centralizat de încălzire existent şi coordonat în modul stabilit. Responsabilitatea asupra veridicităţii listelor şi semnăturilor se pune în seama gestionarului fondului locativ.”

Concomitent, potrivit pct.13 din Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.112 din 19.04.2019, „În cazul solicitării avizului de racordare pentru instalarea aparatelor de utilizare pentru încălzire autonomă în apartamentul din blocul de locuit racordat la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, solicitantul prezintă operatorului sistemului de distribuție (OSD) actele ce demonstrează respectarea prevederilor articolului 42 din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.

În conformitate cu art. 42, alin (8) a Legii nr. 92 din 29.05.2014 „Deconectările individuale ale unor apartamente sau ale unor părţi de apartamente situate în blocurile de locuit, alimentate cu energie termică prin sistem colectiv, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiţii cumulative:

a) obţinerea condiţiilor tehnice de la furnizor;

b) acordul scris al administratorului fondului locativ şi al tuturor locatarilor, sub semnătura reprezentanţilor legali ai acestora, dar nu în timpul sezonului de încălzire.”

Сa urmare, instalarea încălzirii autonome pe gaze naturale, în limita legislativă, se admite la respectarea concomitentă a următoarelor condiții: primirea și îndeplinirea condițiilor tehnice eliberate de furnizor, prezentarea acordului în scris a gestionarului fondului locativ și a tuturor locatarilor blocului, cu semnătura reprezentanților lor legali, dar nu în timpul sezonului de încălzire, (responsabilitatea asupra veridicităţii listelor şi semnăturilor se pune în seama gestionarului fondului locativ). De asemenea, e necesar de prezentat proiectul reconstrucției sistemului de încălzire centralizat, efectuat de institutele de proiectare sau persoane fizice, care dispun de licență pentru acest gen de activitate, în baza datelor de inventariere a sistemului existent de încălzire centralizat și coordonat în modul corespunzător.  

Deconectările și modificările neautorizate ale rețelelor termice interne duc la dereglarea parametrilor calitativi de alimentare cu căldură (încălzirea insuficientă a unor și concomitent supraîncălzirea altor apartamente din aceeași casă), fiind astfel lezat dreptul consumatorilor conectați la sistemul centralizat de termoficare  de a primi un serviciu calitativ la preț echitabil.

Mai mult decât atât, în cazul nerespectării normelor juridice, adică efectuării deconectării neautorizate, cazul este examinat de către Comisia Administrativă pe lângă Primăria mun.Bălți, care este în drept să aplice sancțiuni în baza art. 180 pct. (19) a Codului Contravențional al RM, ce presupune amendă în mărime de la 30 u.c. până la 60 u.c. pentru persoanele fizice și de la 60 u.c. până la 120 u.c. pentru persoanele juridice.

În același timp, potrivit art. 46 al Codului Contravențional sancţiunea contravenţională nu absolvă contravenientul de executarea obligaţiei pentru a cărei neîndeplinire a fost aplicată.

În această ordine de idei, în cazul debranșării neautorizate, „CET-Nord” SA înaintează acțiuni în instanțele judecătorești la subiectul restaurării sistemul de încălzire central în starea inițială din contul consumatorului.

Рentru a îmbunătăți calitatea serviciilor compania introduce noi tehnologii pentru modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică. În casele în care s-a realizat modernizarea sistemul intern, adică unde a fost instalat Punctul Termic Individual și reconstruit sistemul de distribuție a agentului termic de pe verticală pe orizontală, consumatorii deja se bucură de o serie de avantaje:

  • reducerea facturilor pentru energia termică consumată cu mai mult de 35%;
  • calitatea încălzirii este furnizată uniform pentru toate apartamentele, indiferent de amplasarea lor;
  • echipamente de măsurare individuale pentru energia termică și apă caldă;
  • independență în reglarea consumului de agent termic;
  • capacitatea de a conecta sau deconecta căldura, după necesitate și astfel de a nu depinde de începutul și sfârșitul sezonului de încălzire;
  • posibilitatea alimentării cu apă caldă în mod continuu;
  • reducere cu peste 50% a costurilor de încălzire a apei în comparație cu instalațiile electrice;
  • siguranța în utilizare, fără riscul de explozii și diverse intoxicații.

Astfel, la primirea deciziei de deconectare de la sistemul centralizat de încălzire, recomandăm consumatorilor să evalueze avantajele instalării sistemului de distribuție a căldurii pe orizontală în comparație cu riscurile deconectării neautorizate.

Când începe și când se încheie sezonul de încălzire?

Începerea sezonului de încălzire pentru consumatori are loc după înregistrarea timp de 3 zile consecutiv, între orele 18.00 – 6.00,…

Începerea sezonului de încălzire pentru consumatori are loc după înregistrarea timp de 3 zile consecutiv, între orele 18.00 – 6.00, a unor valori medii sau mai mici ale temperaturii aerului de +10 °C, iar oprirea sezonului de încălzire – după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului între orele 18.00 – 6.00 depășește +10 °C. La adresarea în scris a consumatorului privind furnizarea mai devreme sau prelungirea perioadei de încălzire, furnizorul este obligat să livreze energia termică cu condiția existenței posibilităților tehnice.

Regulament privind furnizarea energiei termice nr.23/2017 din 26.01.2017

Care este procedura de conectare a blocului/apartamentului la sistemul centralizat de încălzire?

Solicitați conectarea căldurii în bloc de la administratorul blocului locativ. Ulterior, administratorul va depune o cerere către furnizorul energiei termice,…

Solicitați conectarea căldurii în bloc de la administratorul blocului locativ. Ulterior, administratorul va depune  o cerere către furnizorul energiei termice, în care solicită conectarea la energie termică a blocului dumneavoastră, la care va anexa pașaportul pregătirii instalațiilor de termoficare.