S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Activități

Președintele Sindenergo în vizită de lucru la CET-Nord SA

Președintele Federației Sindicale „Sindenergo” a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova, doamna Victoria Niță a întreprins o vizită de lucru la întreprinderea „CET-Nord” SA, unde a avut loc o discuție constructivă cu membrii Organizației Sindicale Primare „CET-Nord” SA. La întâlnire a fost prezent Domnul Marian Brînza, directorul general interimar al întreprinderii.

SINDENERGO își consolidează echipa

Federația Sindicală „SINDENERGO” a organizat la data de 30 iulie 2021 activitatea de teambuilding „Descoperă potențialul tău, al colegilor și al echipei” în satul Pohrebea, raionul Dubăsari. Grupul țintă vizat în cadrul acestei activități a fost format din tineri - membrii ai organizațiilor sindicale рrimаrе ale FS „SINDENERGO” de la întreprinderile: „CET-Nord” SA, Î.S. „Moldelectrica”, „TERMOELECTRICA” SA,  „RED-Nord” SA.

CNSM propune Executivului mai multe măsuri de protecție social-economică a populației

Situația pandemică în R. Moldova devine din ce în ce mai acută. Este evident că sînt necesare măsuri care ar conduce la diminuarea ratei de infectare și de decese provocate de Covid-19, dar, totodată, urmează să ținem cont de necesitatea asigurării populației cu venituri care le-ar permite să-și asigure existența. Despre aceasta se arată într-o scrisoare expediată la data de 19 martie 2021, premierului interimar Aureliu Ciocoi, președinte al Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, semnată de Oleg Budza, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

A fost semnat Contractul colectiv de munca pentru anii 2021-2025

Conducerea Organizației Sindicale „CET-Nord” SA și administrația întreprinderii, în rezultatul negocierilor bilaterale, au semnat Contractul colectiv de muncă pentru anii 2021-2025.

Documentul a fost negociat timp de mai multe luni și conţine dispoziţii şi clauze privind retribuirea muncii, condiţii de muncă şi protecţia muncii, regimul de muncă şi de odihnă, perfecţionarea profesională şi dezvoltarea parteneriatului social, reglementând  raporturile sociale privind  drepturile invocate mai sus.

Acest act normativ are  menirea să apere interesele  social-economice ale angajaţilor şi să protejeze sănătatea şi drepturile garantate de  legislaţia în vigoare.

Directorul General interimar „CET-Nord” SA, Marian Brînza  a menționat că este deschis pentru o colaborare constructivă cu organizația sindicală din cadrul întreprinderii.

Victoria Nița a fost realeasă în funcția de președinte al FS „Sindenergo”

Președinte al Federaţiei Sindicale „Sindenergo”, pentru un nou mandat de 5 ani, a fost realeasă doamna Victoria Nița. Decizia a fost luată în cadrul celui de al VI -lea Congres al Federaţiei Sindicale „Sindenergo” a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova desfășurat la 01 octombrie 2020.

Conform ordinii de zi a Congresului, delegații au examinat Raportul de activitate al organelor de conducere ale FS ,,Sindenergo” pentru anii 2015-2020 şi al Comisiei de control şi revizie pentru perioada de referință, au adoptat modificări la Statutul FS ,,Sindenergo”, precum şi Strategia pentru principalele domenii de activitate ale Federaţiei în următorii cinci ani.

Președintele Federației Sindicale “Sindenergo” a apreciat planurile de viitor a OSP „CET-Nord” SA

Victoria Niţă, președintele Federației Sindicale “Sindenergo” a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova a întreprins o vizită de lucru în cadrul întreprinderii „CET-Nord” SA, unde a avut discuții con­structive cu Marian Brînza, directorul general interimar al întreprinderii și cu Serghei Macarov, președintele organizației sindicale primare.

Victoria Niță a felicitat noua conducere a OSP„CET-Nord” SA și a asigurat-o că va avea toată susținerea Federației Sindicale “Sindenergo” a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova și a declarat că ea și colegii ei sunt dispuși să acorde suport noului președinte al OSP „CET-Nord” în activitatea sa.  

CNSM organizează o serie de instruiri în domeniul drepturilor tinerilor la locul de muncă

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) organizează, în perioada 24 august – 9 septembrie 2020, prin intermediul platformei ZOOM, o serie de instruiri online în domeniul drepturilor tinerilor la locul de muncă, de care vor beneficia circa 500 de tineri din nouă raioane. Instruirile sunt organizate în cadrul proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă: Munca decentă pentru tineri”, implementat de CNSM, cu suportul financiar al Organizației Internaționale a Muncii (ILO).

Cadouri pentru elevii din clasa întâi

A devenit o tradiție ca Federația Sindicală a Lucrătorilor din Energetică „SINDENERGO” de comun cu conducerea Organizației Sindicale primare a „CET-Nord” SA să felicite anual copiii membrilor de sindicat, care pleacă la 1 septembrie în clasa întâi. Școlarilor la început de drum li se oferă rechizite școlare, caiete, stilouri, creioane, carioci, albume de desen, hârtie colorată. Anul acesta,  zeci de copii au fost felicitați și au primit daruri la sărbătoarea primului sunet.