S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Activități

Concurs de Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă

La 28 aprilie, de Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă, FS ,,Sindenergo” a organizat Concursul ,,Cel mai bun reprezentant al sindicatelor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă”, la care au participat membrii de sindicat din cadrul mai multor întreprinderi din sectorul energetic.

Obiectivul concursului a fost „informarea lucrătorilor referitor la riscurile profesionale, precum și sensibilizarea angajatorilor și angajaților cu privire la importanța acţiunilor de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă”, a menționat președinta FS „Sindenergo” – Victoria Niță.

Participanții și-au manifestat atât cunoștințele, cât și abilitățile prin teste scrise, studiu de caz și o probă practică, care au presupus simularea unei situații de urgență (cu ajutorul robotului-simulator ,,Гоша-6”), cu scopul de a evalua capacitatea participanților de a efectua resuscitarea cardio-pulmonară în cazul unui accident prin electrocutare.

Transmitem felicitări participanților și succese continue!

S.A. „CET-Nord” marchează anual Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă garantând zilnic un loc de muncă sigur și vine în întâmpinarea nevoii de performanţă în sănătatea şi siguranţa ocupațională.

Poză participanți

Toți participanții