S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Activități

Acțiune de binefacere pentru Organizația Veteranilor mun. Bălți

Respectul față de generația în vârstă, precum și compasiunea față de dificultățile oamenilor în etate n-a permis Organizației Sindicale Primare (OSP) S.A. „CET-Nord” să rămână indiferentă la adresarea președintelui Organizației Veteranilor din mun. Bălți de a susține Asociația Obștească în achitarea datoriilor acumulate pentru utilități.

Instruire SINDENERGO

Aparatul Consiliului FS ,,Sindenergo” în colaborare cu Organizația Sindicală Primară (OSP)  S.A. ,,CET-Nord” și altor OSP din sectorul energetic, au organizat o instruire în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de protecția social-economică a membrilor de sindicat, negocierea și executarea contractelor colective de muncă, precum și ultimele completări și modificări operate la Codul Muncii al RM.

Spartachiada SINDENERGO

Cel mai așteptat eveniment sportiv al anului - ediția a XVI-a a Spartachiadei Federaţiei Sindicale a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova „SINDENERGO”, la care au participat membrii de sindicat din întreprinderile S.A. „CET-Nord", Termoelectrica, S.A., ÎS Moldelectrica și S.A. RED-Nord s-a încheiat. 

Concurs de Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă

La 28 aprilie, de Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă, FS ,,Sindenergo” a organizat Concursul ,,Cel mai bun reprezentant al sindicatelor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă”, la care au participat membrii de sindicat din cadrul mai multor întreprinderi din sectorul energetic.

Strategii și politici ale sindicatului pentru tineri

Federația Sindicală „Sindenergo” a organizat vineri, 31 martie, un seminar cu genericul „Strategii și politici ale sindicatului pentru tineri”. La activitate au participat peste 20 de tineri, reprezentanți ai mai multor întreprinderi din sectorul energetic, care și-au consolidat cunoștințele în activitatea sindicală, dar și despre inteligența emoțională.

Turneu amical de tenis de masă în comemorara lui Iurie Dediu

În data de 01.03.2023 la filiala Î.S. „Moldelectrica” din Bălți a avut loc un turneu amical de tenis de masă în semn de comemorare a colegului de la Î.S. „Moldelectrica” Iurie Dediu.
Sportivii din partea S.A. „CET-Nord” – Serghei Macarov, Ion Tulburi, Egor Agafonov și Alexandr Goncear au demonstrat performanțe remarcabile și au participat la crearea unei atmosfere prietenoase.
Aducem felicitări participanților și mulțumiri organizatorilor.

Cupa Energeticienilor

 

La data de 09.12.2022 Federația Sindicală „Sindenergo” a desfășurat competiția „Cupa Energeticienilor”, la care au participat membrii sindicatelor din cadrul întreprinderilor S.A. „CET-Nord”, S.A. „RED-Nord”, „Termoelectrica” S.A. și Î.S. „Moldelectrica”.

Tinerii angajați la forumul „Sindenergo”

Tinerii membri de sindicat ai întreprinderii S.A. „CET-Nord” au participat la forumul Federației Sindicale „Sindenergo”. În cadrul forumului, au fost trasate direcțiile de activitate pentru anul 2023 și, în acest sens, au fost aleși membrii Comisiei de tineret.

Tinerii salariați S.A. „CET-Nord” susțin activitățile Sindenergo

Tinerii membri de sindicat din cadrul întreprinderilor SA „CET Nord” au participat la o activitate de instruire cu genericul „Impactul tinerilor salariați în coeziunea și dinamica colectivului de muncă”. În cadrul adunării a fost abordată tema relațiilor interpersonale la locul de muncă. Pe parcursul sesiunii de instruire s-a discutat despre metodele și tehnicile de prevenire și aplanare a conflictelor și despre impactul relațiilor interpersonale în eficiența muncii.

Dreptul la pensie anticipată pentru stagiu îndelungat

De la 1 ianuarie curent, a fost introdusă o nouă categorie de pensie – pensia anticipată pentru carieră lungă. Aceasta se acordă persoanelor care au realizat o activitate în muncă mai mare decât stagiul necesar prevăzut la pensiile pentru limita de vârstă. Asta înseamnă că, începând cu prima zi a anului curent, vârsta standard de pensionare pentru bărbați va fi de 63 de ani, iar stagiul complet de cotizare – de 34 de ani. Pentru femei, vârsta standard de pensionare de 63 de ani va intra în vigoare de la 1 iulie 2028, iar stagiul complet de cotizare de 34 de ani va intra în vigoare pe 1 iulie 2024.