АО CET-Nord - централизованное отопление
0231 91-000

MEDIA

ПРОЦЕДУРА ОТКАЗА ОТ КОМПЕНСАЦИИ

В условиях кризиса в энергетическом секторе и внедрения механизма компенсации тарифов на тепловую энергию, потребители, желающие внести свой вклад в поддержку социально незащищённых слоёв населения, могут отказаться от компенсации разницы в цене за потребление тепловой энергии.

Для этого мы обеспечили процедуру подачи заявления непосредственно на предприятии, либо online, на странице www.cet-nord.md, рубрика Для потребителей, Отказ от компенсации или пройдя по ссылке: https://cet-nord.md/ru/clients/kompensatsiya.

Un nou consumator racordat la încălzire centralizată

Încă un agent economic din mun. Bălți  s-a racordat la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică.

Spălătoria auto din strada Ivano Franco a fost conectată la sistemul de termoficare centralizată cu instalarea unui Punct Termic Individual, care asigură independență, un consum eficient, optimizat de energie termică pentru încălzirea încăperilor și prepararea apei calde.

„CET-Nord” SA continuă restabilirea sistemului de alimentare centralizată cu apă caldă în mun. Bălți

În cadrul proiectului „Modernizarea sistemul termoenergetic al mun. Bălți (SA „CET-Nord”) furnizorul de căldură continuă restabilirea sistemului de alimentare centralizată cu apă caldă.

Școala sportivă „Boris Petuhov” din Bălți, conectată la sistemul centralizat de termoficare, dispune de apă caldă preparată de Punctul Termic Individual, instalat în blocul instituției. Echipamentul utilizează, în procesul de încălzire a apei, energia termică livrată de furnizorul de căldură.

CET-NORD SA - certificată conform cerințelor a 5 standarde internaționale

Managementul de vârf al „CET-Nord” S.A. subscrie principiilor ce stau la baza Sistemului de Management Integrat, ce reprezintă un cadru organizatoric supravegheat continuu și analizat periodic pentru a conduce în mod eficient activitățile de business ale societății ca răspuns la schimbările factorilor interni sau externi.

„CET-Nord” S.A. şi-a dezvoltat un sistem de management prin care asigură un control eficace asupra proceselor, minimizarea riscurilor şi identificarea oportunităților.

Бельчанин поблагодарил CET-Nord за решение проблемы с отоплением в доме: он обращался за помощью в «СП»

В конце прошлого года „СП” писала о случае в двухэтажном доме по ул. М. Витязул, 54. Жильцы пожаловались на соседа, который самовольно поменял трубы-лежаки с 32 мм на 76 мм, при этом отрезав батареи. В доме, где всего 8 квартир, ему принадлежали 5. Так как теплосчётчик установлен на весь дом, люди оплачивали тепло в его квартирах. После этого они обратились с жалобой в CET-Nord. В итоге в доме был переделан проект теплоснабжения и для каждой квартиры установили отдельные счётчики.

 

Acordul de proiect dintre BERD și CET-Nord SA

Consiliul S.A. „CET-Nord” în cadrul ședinței din 25.11.2021 (Proces-verbal nr.10), cu votul unanim al tuturor membrilor aleși, a aprobat încheierea tranzacției de proporții – Acordul de proiect dintre Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare și S.A. „CET-Nord”. Acordul de proiect va fi încheiat după semnarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare, care are drept scop contractarea unui împrumut în vederea realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (SA„CET-Nord”)” - Faza II. Bugetul total al Proiectului constituie 17 mil. EUR., cu o durată de implementare de trei ani (2022 – 2025).

Guvernul susține procesul de modernizare a sistemului de termoficare din Bălți inițiat de CET-Nord SA

În cadrul vizitei de lucru întreprinse în mun. Bălți, Doamna Prim-ministru Natalia Gravriliță a avut o întrevedere cu conducerea Societății pe Acțiuni „CET-Nord”.

Lista subiectelor discutate a cuprins probleme prioritare precum criza gazelor, aprovizionarea consumatorilor cu energie termică și, cu precădere, evoluția procesului de modernizare a sistemului de termoficare a orașului.

Doamna Prim-ministru a salutat inițiativele și direcțiile de dezvolatare ale entității. Dna Natalia Gavriliță și-a exprimat susținerea în raport cu implementarea fazei a doua a proiectului de modernizare SACET, întrucât acest proiect va asigura prestarea unor servicii de înaltă calitate pentru locuitorii orașului.

„CET-Nord” SA anunță despre începerea noului sezon de încălzire 2021-2022

Conform Dispoziției primarului nr. 197 din 07.10.2021 cu privire la începutul sezonului de încălzire 2021-2022 pe teritoriul mun.Bălți inclusiv sat. Elizaveta și Sadovoie, au început lucrările de conectare la încălzire a grădinițelor, a instituțiilor de învățământ și medicale.

Blocurile locative vor fi alimentate cu energie termică la solicitarea gestionarilor fondului locativ, cu prezentarea Pașaportului pregătirii gospodăriei termice către sezonul de încălzire.

Сonvocarea Adunării Generale a acționarilor "CET-Nord" SA

 

În temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 04.10.2021 (Proces-verbal nr.9) anunță convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor, la data de 29 octombrie 2021, orele 10:00 pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Forma de ținere a Adunării – prin mijloace electronice.