S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

What you need to know about horizontal heating systems

Puncte Termice Individuale

În cadrul Fazei II a proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A.„CET-Nord”)” vor fi instalate PTI în 166 blocuri locative, care împreună cu cele 134, instalate până în prezent, vor constitui circa 2/3 din totalul blocurilor conectate la SACET în Bălți. Ne propunem însă, să instalăm PTI-uri în toate blocurile din municipiul Bălți, din contul S.A. „CET-Nord”. Careva acțiuni din partea consumatorilor nu sunt necesare.
Cheltuielile aferente proiectării, producerii și montării PTI la consumatorii casnici sunt suportate de S.A. „CET-Nord”.
Gospodăriile casnice nu vor avea de achitat nimic pentru instalarea Punctelor Termice Individuale.
Conform statisticii în funcție de specificul blocului și de măsurile de eficientizare energetică întreprinse, după modificarea instalației de racordare au fost constatate reduceri de la 10% până la 30%, în medie de 15% per bloc, respectiv s-a diminuat și consumul facturat per apartament.

Distribuția pe Orizontală

Pentru a deveni beneficiar al proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A.„CET-Nord”)” e necesar să depuneți o cerere colectivă, având acordul în scris al cel puțin 2/3 din proprietari, prezentarea hotărârii adunării generale a asociației de proprietari în condominiu sau Decizia gestionarului fondului locativ.
Cheltuielile de proiectare și de instalare a rețelelor termice magistrale, a panoului de distribuție de etaj și a echipamentelor de măsurare sunt suportate de S.A. „CET-Nord”, iar rețelele termice de la ieșirea din contor și din interiorul apartamentelor, caloriferele și alte accesorii aferente sunt suportate de către consumatori.
Statistica proiectelor din anii precedenți arată că, în funcție de modificările sistemului interior de încălzire și montarea rețelelor de apă caldă, costurile diferă. Astfel, în situația schimbării sau păstrării caloriferilor vechi, de tipul materialilor utilizate, montării echipamentelor suplimentare la solicitarea consumatorului (podea caldă, uscător la baie etc) costurile au variat de la 190 lei/m2 lei până 730 lei/m2 din suprafața apartamentului.
După efectuarea modernizării (montarea PTI și a rețelelor termice orizontale), în funcție de specificul blocului locativ, consumul de energie termică per bloc s-a redus în mediu cu 35%.
Respectiv, similar s-a redus și consumul per apartament, însă această economie variază de la apartament la apartament în funcție de confortul termic ales de consumator (temperatura medie menținută în mod individual), eficiența energetică a apartamentului, complexitatea sistemului interior de încălzire și alimentare cu apa caldă, consumul de apa caldă menajeră cât și de alți factori.

Clădiri conectate la SACET

În prezent la SACET-ul din municipiul Bălți sunt conectate 1 089 de clădiri.
Blocuri locative - 765;
Clădiri ale instituțiilor publice – 210;
Clădiri ale agenților economici – 114.
În anii 2022-2023 la SACET au fost reconectate 75 de clădiri ale consumatorilor noncasnici.
Menționăm că, în anul 2023 a fost racordat la SACET un bloc locativ nou, care nu a fost inițial conectat la SACET și era asigurat cu energie termică de o centrală pe gaze naturale instalată pe acoperiș.
Nu posedăm informația cu privire la numărul de clădiri noi care au fost construite/date în exploatare în anul 2023, dar niciuna nu a fost racordată la SACET
În 134 de blocuri locative au fost instalate PTI
Montarea PTI la 130 de blocuri a fost efectuată conform proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A.„CET-Nord”)” finanțat de BERD.
Suplimentar la 4 blocuri locative în temeiul cererii comune a locatarilor de modificare a sistemului intern de distribuție au fost instalate PTI, care au fost achiziționate din sursele proprii ale S.A. „CET-Nord”
La moment sistemul de distribuție orizontală a agentului termic este montat în 12 blocuri locative
Cheltuielile pentru lucrările de modernizare a rețelelor de termoficare din interiorul blocului au fost suportate de S.A. „CET-Nord”.
Proprietarii apartamentelor au acoperit cheltuielile de modernizare din interiorul apartamentului cu conectare la punctul de distribuție.
Din totalul de 33 145 de apartamente 23 721 de consumatori au contracte directe cu Furnizorul.
Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei termice este necesar ca consumatorul să se prezinte la sediul întreprinderii cu buletinul de identitate, acte ce confirmă dreptul de proprietate, planul apartamentului, în care să fie indicată suprafața fiecărei camere. Suplimentar este necesar să asigurare accesul reprezentantului S.A. „CET-Nord” pentru inspectarea sistemului de încălzire din interiorul apartamentului cu întocmirea actului corespunzător.
În scopul trecerii de la contractul colectiv, la cel individual este necesar o adresare colectivă sau prezentarea deciziei adunării generale a asociației. Menționăm că, ținând cont de cadrul normativ existent, la momentul trecerii toți consumatorii vor încheia contracte directe, întrucât repartizarea energiei termice se face în baza echipatului de măsurare instalat la bloc. Nu se admite facturare parțială (o parte de consumatori cu contracte directe, altă parte cu contract colectiv).
De asemenea, este necesar ca preventiv să fie achitate sau preluate toate datoriile înregistrate pentru energia termică consumată.

Măsuri de eficiență energetică în blocuri locative

În partea de jos a facturii eliberate consumatorilor casnici S.A. „CET-Nord” indică la rubrica Informații privind măsurile disponibile de îmbunătățire a eficienței energetice instituțiile, cu date de contact, unde cetățenii pot obține informații privind măsurile disponibile de îmbunătățire a eficienței energetice.