CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

„CET-Nord” SA a inițiat implementarea standardelor ISO

Principalul furnizor de energie termică din Bălți, „CET-Nord” SA trece printr-un proces de modernizare și eficientizare, orientat către necesităţile şi beneficiile consumatorilor. Pentru a desfășura acest proces în conformitate cu cerințele internaționale, conducerea întreprinderii a inițiat implementarea Sistemului de Management Integrat, în conformitate cu standardele ISO: 9001:2015, 50001:2018, 45001:2018, 14001:2015 și 37001:2016 în domeniul producerii, distribuției și furnizării energiei termice și producerii de energie electrică.

 

Punerea în practică a standardului ISO 9001:2015 are ca scop creșterea eficienței generale a întreprinderii. Certificatul confirmă implementarea sistemului de management al calității în sfera dezvoltării serviciilor și produselor atât pentru consumatori, cât și pentru partenerii de afaceri, precum și aplicarea setului de proceduri care vor asigura un  nivel  înalt al calității și un control eficient asupra performanțelor întreprinderii.

Implementarea ISO 50001:2018 permite stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management al energiei (EnMS).  Scopul acestui standard este să creeze posibilități prin care întreprinderea va urmări, în mod sistematic, îmbunătățirea continuă a performanței energetice, care presupune eficiența, modul de utilizare a energiei și consumul acesteia.

Aplicarea ISO 45001:2018 urmărește îmbunătățirea condițiilor de muncă și ridicarea nivelului de securitate a angajaților, deoarece sunt identificate și minimizate riscurile  pe tot parcursul procesului de producere.

Implementarea sistemului de management de mediu, conform ISO 14001:2015,  atestă în primul rând receptivitatea și „atitudinea prietenoasă” a entității față de mediul înconjurător. Pe lângă beneficiile asupra mediului, implementarea unui sistem de management în acest domeniu duce la rentabilizare prin:

  • Reducerea consumului de energie;
  • Creștereaeficienteiutilizării produselor, proceselor şi serviciilor;
  • Reducerea costurilor, prinutilizarea mai eficientă a materiilor prime și îmbunătățirea performanțelor;
  • Reducerea costurilor de gestionare a deșeurilor;
  • Utilizarea resurselor regenerabile.

Obținerea Certificării ISO 37001:2016 prevede implementarea sistemului de management anti-mită, care se bazează pe o serie de măsuri și mijloace de control privind următoarele aspecte: adoptarea politicii și procedurilor de combatere a mitei, verificarea și instruirea angajaților, efectuarea unor evaluări de risc pentru proiecte și asociați de afaceri, implementarea măsurilor de siguranță financiare și comerciale, precum și instituirea procedurilor de raportare și investigare.

Implementarea standardelor ISO este un argument suplimentar de credibilitate al „CET-Nord” SA, recunoscut la nivel internațional. Acest pas va permite întreprinderii să avanseze în activitatea sa zilnică și să crească temeinic și continuu calitatea serviciilor prestate.