S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

News

Politici energetice europene discutate de CET-Nord în cadrul unei mese rotunde

În ziua de 17 mai, reprezentanți ai S.A. “CET-Nord” au participat la Masa rotundă „Politici energetice europene în contextul dezvoltării sustenabile și integrării europene a Moldovei”, organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei.

Subiectele de interes discutate în cadrul mesei rotunde au fost:

  • Conștientizarea mai bună a fenomenului de integrare europeană;
  • Conștientizarea rolului de lider al Uniunii Europene pentru managementul dezvoltării durabile și a aspectelor sale: economic, social și de mediu;
  • Înțelegerea complexității mecanismului de dezvoltare sustenabilă;
  • Înțelegerea specificului dezvoltării sustenabile pentru sectorul energetic în contextul integrării europene;
  • Stadiul actual al integrării europene în sectorul energie;
  • Direcții de viitor: spre ce se îndreaptă sectorul energie;
  • Provocări, bariere și riscuri întâmpinate în dezvoltarea procesului de integrare europeană;
  • Exemple de urmat.

Obiectivul general al mesei rotunde a fost:
Punerea în evidență a stadiului actual al procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană în sectorul energiei și direcțiile de dezvoltare a domeniului prin formarea abilităților grupurilor țintă în identificarea soluțiilor pentru producerea și consumul responsabil prin educație excelentă și cercetare academică în domeniu.

Prin participarea la eveniment, CET-Nord recunoaște rolul esențial al cercetării academice în domeniul energiei, precum și importanța formării competențelor necesare pentru producerea și consumul responsabil de energie.

Politici_energetice_1.jpg 
Politici_energetice_2.jpg 
Politici_energetice_3.jpg 
Politici_energetice_4.jpg 
Politici_energetice_5.jpg 
Politici_energetice_6.jpg