S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

News

CET-Nord promovează politici sustenabile de mediu la nivel local

La invitația AO Caroma Nord, CET-Nord a participat la Forumul “Justițiarii ECO”, organizat în cadrul proiectului ”Monitorizarea aspectelor de mediu și promovarea Justiției verzi în planificarea politicilor locale de dezvoltare la nivelul municipiului Bălți”.

În cadrul sesiunii plenare au fost prezentate proiectele energetice sustenabile ale Societății, cu accent pe implementarea de măsuri concrete pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și încurajarea utilizării energiei regenerabile și a altor practici care contribuie la combaterea schimbărilor climatice.

De asemenea, au fost abordate subiecte privind eficiența energetică, valorificarea energetică a deșeurilor și alte aspecte relevante, aflate la intersecția dintre sectorul energetic și mediul ambiant.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice locale, ai donatorilor, ai societății civile, ai mediului academic, ai mediului de afaceri din municipiu, precum și lideri de opinie și mass-media, precum și alte părți interesate în promovarea implicării cetățenilor în protejarea mediului și în combaterea schimbărilor climatice la nivelul municipiului Bălți.

Prin participarea la acest Forum, S.A. “CET-Nord” și-a reafirmat angajamentul față de un viitor sustenabil, subliniind faptul că protecția mediului și adoptarea principiilor dezvoltării durabile sunt esențiale pentru succesul pe termen lung al activității desfășurate și pentru bunăstarea comunității.

Caroma_Nord_1.jpg 
Caroma_Nord_2.jpg 
Caroma_Nord_3.jpg 
Caroma_Nord_4.jpg 
Caroma_Nord_5.jpg