S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

S.A. „CET-Nord” a executat în termenul prestabilit obligația de prezentare a cererii de ajustare a prețurilor și/sau tarifelor

Conform Secțiunii 2 a Regulamentului privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.286 din 17.10.2018, anual, titularii de licențe sunt obligați să depună spre examinare la Agenție cererea privind aprobarea prețurilor și/sau tarifelor în conformitate cu prevederile metodologiilor în vigoare.

Respectiv, la 05.04.2023, conform obligațiunii impuse prin cadrul normativ, S.A. „CET-Nord” a depus cererea de ajustare a prețului și a tarifului reglementat.

Decizia privind prețurile și tarifele reglementate se adoptă doar de către Consiliul de administrație ANRE.

Hotărârea finală privind prețurile și tarifele reglementate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se plasează pe pagina web oficială a Agenției și pe pagina web oficială a titularului de licență.

Solicitare ANRE