CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

Acordul de proiect dintre BERD și CET-Nord SA

Consiliul S.A. „CET-Nord” în cadrul ședinței din 25.11.2021 (Proces-verbal nr.10), cu votul unanim al tuturor membrilor aleși, a aprobat încheierea tranzacției de proporții – Acordul de proiect dintre Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare și S.A. „CET-Nord”. Acordul de proiect va fi încheiat după semnarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare, care are drept scop contractarea unui împrumut în vederea realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (SA„CET-Nord”)” - Faza II. Bugetul total al Proiectului constituie 17 mil. EUR., cu o durată de implementare de trei ani (2022 – 2025).