S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Furnizare pompe de termoficare, ventilatoare și convertizoare de frecvență

INVITAȚIE PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Furnizare pompe de termoficare, ventilatoare și convertizoare de frecvență

Această invitație este emisă ca urmare a Notificării Generale de Achiziții pentru acest proiect, publicată pe pagina de internet a BERD, secțiunea Oportunități de Achiziții (www.ebrd.com), 8289GPN-46112 din data de 27 mai 2016.

SA CET-Nord, denumit în continuare ”Achizitor” intenționează să utilizeze o parte din sumele unui împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”Banca”) și ale unui grant de la Fondul Regional al Parteneriatului Est European pentru Eficiență Energetică și Mediu (”E5P”), administrat de Bancă, în vederea finanțării costurilor aferente Proiectului ”Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Bălți”.

Achizitorul invită acum furnizorii să depună oferte sigilate pentru următoarele contracte ce urmează să fie finanțate din împrumut:

  • Lotul 1 – Furnizare pompe de termoficare și convertizor de frecvență
  • Lotul 2 – Furnizare ventilatoare de aer, ventilatoare de gaze de ardere și convertizoare de frecvență
Ref. achiziție 8527-IFT-46112
Sectorul de activitate Infrastructură municipal și de mediu
Numărul de identificare a proiectului 46112
Sursa de finanțare EBRD, E5P
Tipul contractului Bunuri, lucrări și servicii ale proiectului
Tipul anunțului Invitație pentru ofertanți
Data emiterii 12 ianuarie 2017
Data limită 21 martie 2017, ora 12:00 Bălți (ora locală)

INVITAȚIE PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Furnizare pompe de termoficare, ventilatoare și convertizoare de frecvență

Această invitație este emisă ca urmare a Notificării Generale de Achiziții pentru acest proiect, publicată pe pagina de internet a BERD, secțiunea Oportunități de Achiziții (www.ebrd.com), 8289GPN-46112 din data de 27 mai 2016.

SA CET-Nord, denumit în continuare ”Achizitor” intenționează să utilizeze o parte din sumele unui împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”Banca”) și ale unui grant de la Fondul Regional al Parteneriatului Est European pentru Eficiență Energetică și Mediu (”E5P”), administrat de Bancă, în vederea finanțării costurilor aferente Proiectului ”Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Bălți”.

Achizitorul invită acum furnizorii să depună oferte sigilate pentru următoarele contracte ce urmează să fie finanțate din împrumut:

  • Lotul 1 – Furnizare pompe de termoficare și convertizor de frecvență
  • Lotul 2 – Furnizare ventilatoare de aer, ventilatoare de gaze de ardere și convertizoare de frecvență

Amplasament: SA CET-Nord, Str. Ștefan cel Mare nr. 168, MD 3121, Bălți, Moldova.

Loturile vor fi implementate concomitent și ar trebui să fie finalizate în termen de 6 luni de la data semnării contractului.

Ofertantul va include și va evidenția separat serviciile asociate, în cadrul ofertei.

Ofertanții sunt invitați să depună oferte pentru unul sau mai multe loturi. Va fi stabilit câte un preț separat pentru fiecare lot. Ofertele care vor include mai multe loturi pot oferi reduceri, aceste reduceri fiind luate în considerare în compararea ofertelor.

Procesul de licitație pentru obținerea contractelor ce urmează a fi finanțate din împrumuturi acordate de Bancă este deschis companiilor din toate țările.

Pentru a se putea califica în vederea atribuirii unui contract, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime de calificare:

Pentru Lotul nr. 1:

  • Ofertantul are o cifră medie anuală de afaceri în calitate de furnizor principal pe ultimii 5 ani de cel puţin 1.000.000 EURO echivalent
  • Ofertantul areacces la, sau are disponibile active lichide, active reale negrevate, linii de credit și alte mijloace financiare, suficiente pentru a asigura necesarul fluxului financiar al contractului estimat la nu mai puțin de 500.000 EURO echivalent
  • Experiență în calitate de furnizor, în cel puțin 3 contracte în ultimii 5 ani, fiecare cu o valoare de cel puțin 400.000 EURO echivalent, finalizate cu succes și care sunt similare cu bunurile propuse.

Pentru Lotul nr. 2

  • Ofertantul are o cifră medie anuală de afaceri în calitate de furnizor principal pe ultimii 5 ani de cel puţin 600.000 EURO echivalent
  • Ofertantul areacces la, sau are disponibile active lichide, active reale negrevate, linii de credit și alte mijloace financiare, suficiente pentru a asigura necesarul fluxului financiar al contractului estimat la nu mai puțin de 300.000 EURO echivalent
  • Experiență în calitate de furnizor, în cel puțin 3 contracte în ultimii 5 ani, fiecare cu o valoare de cel puțin 240.000 EURO echivalent, finalizate cu succes și care sunt similare cu bunurile propuse.

Documentațiile de atribuire pot fi obținute de la adresa de mai jos după achitarea unei taxe nerambursabile de 5000 MDL sau echivalentul în orice valută convertibilă. Această sumă va fi plătită în contul bancar al SA CET-Nord. Datele contului bancar sunt următoarele:

BC ”Energbank”SA,  Bălți subsidiary,
Bank Cod ENEGMD22402
c/d 22248706
IBAN  MD88EN000000022248706402. 

La primirea unei dovezi corespunzătoare plății taxei nerambursabile, documentele vor fi livrate în cel mai scurt timp prin curier, dar fără asumarea responsabilității pentru pierderea sau livrarea cu întârziere a acestora. La cerere, documentele pot fi transmise și electronic ca urmare a prezentării de către potențialul ofertant a dovezii plății taxei nerambursabile. În situația existenței unor discrepanțe între varianta electronică și cea tipărită a documentelor, varianta tipărită va prevala.

Toate ofertele trebuie însoțite de o garanție de participare la licitație în valoare de 25.000 EURO pentru Lotul nr. 1 și 15.000 EURO pentru Lotul nr. 2 sau echivalentul în lei moldovenești.

Ofertele trebuie transmise la adresa de mai jos înainte sau pe data de 3 martie 2017, ora locală 12:00, moment în care vor fi deschise în prezența reprezentaților ofertanților care doresc să participe.

Un registru al potențialilor ofertanți care au achiziționat documentațiile de atribuire poate fi consultat la adresa de mai jos.

Ofertanții potențiali care doresc să vadă și să achiziționeze documentele licitației pot obține informații suplimentare de la următoarea persoană de contact:  

 Dl. Vadim Sirețanu
SA CET-Nord
Str. Stefan cel Mare, 168,
MD-3121, Balti, Republica Moldova
Tel: +373 231 53 3 54
Fax: +373 231 53 3 51
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.