S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Furnizare și instalare cazan nou de apă fierbinte cu funcționare pe biomasă (peleți)

INVITAȚIE PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Această invitație este emisă ca urmare a Notificării Generale de Achiziții pentru acest proiect, publicată pe pagina de internet a BERD, în cadrul secțiunii Oportunități de Achiziții, 8289GPN-46112 din data de 27 mai 2016.

SA CET-Nord (”Angajatorul”) a primit un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”Banca”) și un grant de la Fondul Regional al Parteneriatului Est European pentru Eficiență Energetică și Mediu (”E5P”), administrat de Bancă, în vederea finanțării costurilor aferente Proiectului ”Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Bălți”.

Angajatorul invită acum contractorii să depună oferte sigilate pentru următorul contract ce urmează să fie finanțat din grantul E5P: “Furnizare și instalare cazan nou de apă fierbinte cu funcționare pe biomasă (peleți)”

Contractul va fi derulat în municipiul Bălți – Republica Moldova și ar trebui să fie finalizat în termen de 7 luni de la data semnării contractului.

Contractul constă în proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui cazan de apă fierbinte cu funcționare pe biomasă (peleți) în incinta centralei termice Molodova, având următorii parametri tehnici principali:

 • Capacitate nominală de 600 kW
 • Randament de minim 85%
 • Disponibilitate de minim 90%
 • Autonomie la funcționarea la sarcină nominală de minim 12 ore.
 
Denumirea Proiectului Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică Bălți
Țara Moldova
Sectorul de activitate Infrastructură municipal și de mediu
Numărul de identificare a proiectului 46112
Sursa de finanțare EBRD, E5P
Tipul contractului Bunuri, lucrări și servicii ale proiectului
Tipul anunțului Invitație pentru ofertanți
Data emiterii 14 Dec. 2016
Data limită 14 Feb. 2017, ora 12:00 Bălți (ora locală)

INVITAȚIE PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Furnizare și instalare cazan nou de apă fierbinte cu funcționare pe biomasă (peleți)

Această invitație este emisă ca urmare a Notificării Generale de Achiziții pentru acest proiect, publicată pe pagina de internet a BERD, în cadrul secțiunii Oportunități de Achiziții, 8289GPN-46112 din data de 27 mai 2016.

SA CET-Nord (”Angajatorul”) a primit un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”Banca”) și un grant de la Fondul Regional al Parteneriatului Est European pentru Eficiență Energetică și Mediu (”E5P”), administrat de Bancă, în vederea finanțării costurilor aferente Proiectului ”Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Bălți”.

Angajatorul invită acum contractorii să depună oferte sigilate pentru următorul contract ce urmează să fie finanțat din grantul E5P: “Furnizare și instalare cazan nou de apă fierbinte cu funcționare pe biomasă (peleți)”

Contractul va fi derulat în municipiul Bălți – Republica Moldova și ar trebui să fie finalizat în termen de 7 luni de la data semnării contractului.

Contractul constă în proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui cazan de apă fierbinte cu funcționare pe biomasă (peleți) în incinta centralei termice Molodova, având următorii parametri tehnici principali:

 • Capacitate nominală de 600 kW
 • Randament de minim 85%
 • Disponibilitate de minim 90%
 • Autonomie la funcționarea la sarcină nominală de minim 12 ore.

Ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe specifice de calificare:

 • Nu au avut contracte neîndeplinite în ultimii 5 (cinci) ani înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, care trebuie să rezulte în baza tuturor informațiilor cu privire la disputele sau litigiile soluționate integral
 • Litigiile în curs de soluționare nu depășesc 20% (douăzeci) din valoarea veniturilor nete ale Ofertantului, fiind considerate în continuare ca rezolvate în defavoarea Ofertantului
 • Ofertantul are acces la, sau are disponibile active lichide, active reale negrevate, linii de credit și alte mijloace financiare, altele decât plăți contractuale în avans, suficiente pentru a asigura necesarul fluxului financiar al contractului pe o perioadă de 6 (șase) luni estimat la nu mai puțin de 30.000 (treizeci mii) EURO echivalent, ținând cont și de angajamentele ofertantului pentru alte contracte
 • Experiență de succes în calitate de contractor principal în executarea cel puțin a unui contract de natură și complexitate comparabile cu contractul propus, în ultimii 5 (cinci) ani înainte de termenul limită de depunere a ofertelor
 • Ofertantul are o cifră medie anuală de afaceri în calitate de contractor principal (definită ca total facturat pentru lucrări în curs de desfăşurare sau finalizate) pe ultimii 5 (cinci) ani de cel puţin 300.000 (trei sute de mii) EURO echivalent

Procesul de licitație pentru obținerea contractelor ce urmează a fi finanțate din grantul E5P este deschis companiilor din toate țările. Fondurile aferente împrumutului acordat de Bancă nu pot fi folosite pentru plata altor persoane sau entități, sau pentru alte importuri de bunuri, dacă o astfel de plată sau un astfel de import este interzis printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, adoptată în temeiul capitolului VII din Carta Națiunilor Unite.

Documentațiile de atribuire pot fi obținute de la adresa de mai jos după achitarea unei taxe nerambursabile de 5000 MDL sau echivalentul în orice valută convertibilă. Această sumă va fi plătită în contul bancar al SA CET-Nord. Datele contului bancar sunt următoarele:

BC ”Energbank”SA, Sucursala Bălți,

Bank Cod ENEGMD22402

c/d 22248706

IBAN  MD88EN000000022248706402

La cerere, documentele vor fi livrate prin curier, dar fără ca responsabilitatea pentru pierderea sau livrarea cu întârziere a documentelor să fie imputabilă Angajatorului.

Toate ofertele trebuie însoțite de o garanție de participare la licitație în valoare de 10.000 EURO sau echivalentul în lei moldovenești și trebuie transmise la adresa de mai jos înainte sau pe data de 14 februarie, ora locală 12:00, moment în care se vor deschide ofertele în prezența reprezentaților ofertanților care doresc să participe.

Ofertanții potențiali care doresc să vadă și să achiziționeze documentele licitației pot obține informații suplimentare de la următoarea persoană de contact:

În atenția: Dlui Vadim Sirețanu

SA CET-Nord

Str. Stefan cel Mare, 168,

MD-3121, Bălți, Republica Moldova

Tel: +373 231 53 3 54

Fax: +373 231 53 3 51

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.