S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Furnizare și instalare Puncte Termice Individuale ("PTI")

INVITAȚIE PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Această invitație este emisă ca urmare a Notificării Generale de Achiziții pentru acest proiect, publicată pe pagina de internet a BERD, în cadrul secțiunii Oportunități de Achiziții, 8289GPN-46112 din data de 27 mai 2016.

SA CET-Nord (”Angajatorul”) a primit un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”Banca”) și un grant de la Fondul Regional al Parteneriatului Est European pentru Eficiență Energetică și Mediu (”E5P”), administrat de Bancă, în vederea finanțării costurilor aferente Proiectului ”Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Bălți”.

Angajatorul invită acum contractorii să depună oferte sigilate pentru următorul contract ce urmează să fie finanțat din grantul E5P: “Furnizare și instalare puncte termice individuale ("PTI")”

Contractul va fi derulat în municipiul Bălți – Republica Moldova și ar trebui să fie finalizat în termen de 7 luni de la data semnării contractului.

Contractul constă în proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a 169 PTI, având următorii parametri principali:

  • Temperatura la ieșire pentru agentul de încălzire la limita PTI, la o temperatură exterioară de minus (-)18 ºC, de minim 80 ºC
  • Temperatura apei calde de consum la limita PTI de 55±5 ºC
  • Nivelul de zgomot al PTI: max. 45 dB
Denumirea Proiectului

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică Bălți

Țara

Moldova

Sectorul de activitate

Infrastructură municipal și de mediu

Numărul de identificare a proiectului

46112

Sursa de finanțare

EBRD, E5P

Tipul contractului

Bunuri, lucrări și servicii ale proiectului

Tipul anunțului

Invitație pentru ofertanți

Data emiterii

14 Dec. 2016

Data limită

15 Feb. 2017, ora 12:00 Bălți (ora locală)

INVITAȚIE PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Furnizare și instalare Puncte Termice Individuale ("PTI")

 Această invitație este emisă ca urmare a Notificării Generale de Achiziții pentru acest proiect, publicată pe pagina de internet a BERD, în cadrul secțiunii Oportunități de Achiziții, 8289GPN-46112 din data de 27 mai 2016.

SA CET-Nord (”Angajatorul”) a primit un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”Banca”) și un grant de la Fondul Regional al Parteneriatului Est European pentru Eficiență Energetică și Mediu (”E5P”), administrat de Bancă, în vederea finanțării costurilor aferente Proiectului ”Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Bălți”.

 Angajatorul invită acum contractorii să depună oferte sigilate pentru următorul contract ce urmează să fie finanțat din grantul E5P: “Furnizare și instalare puncte termice individuale ("PTI")”

 Contractul va fi derulat în municipiul Bălți – Republica Moldova și ar trebui să fie finalizat în termen de 7 luni de la data semnării contractului.

 Contractul constă în proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a 169 PTI, având următorii parametri principali:

  • Temperatura la ieșire pentru agentul de încălzire la limita PTI, la o temperatură exterioară de minus (-)18 ºC, de minim 80 ºC
  • Temperatura apei calde de consum la limita PTI de 55±5 ºC
  • Nivelul de zgomot al PTI: max. 45 dB

 

Ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe specifice de calificare:

Nu au avut contracte neîndeplinite în ultimii 5 (cinci) ani înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, care trebuie să rezulte în baza tuturor informațiilor cu privire la disputele sau litigiile soluționate integral

Litigiile în curs de soluționare nu depășesc 20% (douăzeci) din valoarea veniturilor nete ale Ofertantului, fiind considerate în continuare ca rezolvate în defavoarea Ofertantului

  • Ofertantul are o cifră medie anuală de afaceri în calitate de contractor principal (definită ca total facturat pentru lucrări în curs de desfăşurare sau finalizate) pe ultimii 5 (cinci) ani de cel puţin 3.000.000 (trei milioane) EURO echivalent

Ofertantul are acces la, sau are disponibile active lichide, active reale negrevate, linii de credit și alte mijloace financiare, altele decât plăți contractuale în avans, suficiente pentru a asigura necesarul fluxului financiar al contractului pe o perioadă de 6 (șase) luni estimat la nu mai puțin de 450.000 (patru sute cincizeci mii) EURO echivalent, ținând cont și de angajamentele ofertantului pentru alte contracte

Experiență de succes în calitate de contractor principal în executarea cel puțin a unui contract de natură și complexitate comparabile cu contractul propus, în ultimii 5 (cinci) ani înainte de termenul limită de depunere a ofertelor

Procesul de licitație pentru obținerea contractelor ce urmează a fi finanțate din grantul E5P este deschis companiilor din toate țările. Fondurile aferente împrumutului acordat de Bancă nu pot fi folosite pentru plata altor persoane sau entități, sau pentru alte importuri de bunuri, dacă o astfel de plată sau un astfel de import este interzis printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, adoptată în temeiul capitolului VII din Carta Națiunilor Unite.

Documentațiile de atribuire pot fi obținute de la adresa de mai jos după achitarea unei taxe nerambursabile de 5000 MDL sau echivalentul în orice valută convertibilă. Această sumă va fi plătită în contul bancar al SA CET-Nord. Datele contului bancar sunt următoarele:

BC ”Energbank”SA,  Sucursala Bălți,

Bank Cod ENEGMD22402

c/d 22248706

IBAN  MD88EN000000022248706402

La cerere, documentele vor fi livrate prin curier, dar fără ca responsabilitatea pentru pierderea sau livrarea cu întârziere a documentelor să fie imputabilă Angajatorului.

 Toate ofertele trebuie însoțite de o garanție de participare la licitație în valoare de 140.000 EUR sau echivalentul în lei moldovenești și trebuie transmise la adresa de mai jos înainte sau pe data de 15 februarie 2017, ora locală 12:00, moment în care se vor deschide ofertele în prezența reprezentaților ofertanților care doresc să participe.

 Ofertanții potențiali care doresc să vadă și să achiziționeze documentele licitației pot obține informații suplimentare de la următoarea persoană de contact: 

 În atenția: Dlui Vadim Sirețanu

SA CET-Nord

Str. Stefan cel Mare, 168,

MD-3121, Bălți, Republica Moldova

Tel: +373 231 53 3 54

Fax: +373 231 53 3 51

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Furnizare și instalare Puncte Termice Individuale ("PTI")