S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Valorificarea potențialului energetic național: Vizita Ambasadorului Lituaniei la S.A. „CET-Nord”

Dezvoltarea sectorului energetic este o componentă esențială a asigurării securității naționale a Republicii Moldova. În acest sens, astăzi, 25 ianuarie curent, Ambasadorul Republicii Lituania în Republica Moldova, E.S. Tadas Valionis, împreună cu Liudas Gintautas Dabkus, Șeful adjunct al misiunii, a efectuat o vizită de lucru la S.A. „CET-Nord”.

Oficialii au purtat discuții fructuoase cu administrația CET-Nord și au manifestat un interes profund în stabilirea unei relații de conlucrare cu întreprinderea în vederea valorificării potențialului energetic moldovenesc și identificarea unor soluții reziliente în această direcție.

Pentru evoluția durabilă a sectorului energetic, este necesară o abordare multidimensională bazată pe obiective strategice, precum sporirea securității și eficienței energetice, dezvoltarea unor piețe energetice competitive și integrarea regională, dezvoltarea energiei regenerabile durabile și nu în ultimul rând - protecția consumatorilor.

Această abordare intersectorială va permite Republicii Moldova să depășească o varietate de provocări și să conceapă acțiuni care vor promova construcția de noi capacități de generare cu tehnologii nepoluante și modernizarea capacităților de generare existente în vederea creșterii eficienței energetice, respectării standardelor de mediu și atingerii obiectivelor în domeniul climatic.

Totodată, E.S. Tadas Valionis a exprimat apreciere pentru contribuția notabilă a CET-Nord în consolidarea a sectorului termoenergetic național dar și pentru angajamentul acesteia în diversificarea surselor de energie pentru un viitor sustenabil și sigur.

„Colaborarea cu Lituania și implementarea obiectivelor stabilite va crește eficiența și calitatea serviciilor de transport și distribuție, va încuraja creșterea eficienței energetice și va favoriza dezvoltarea durabilă a sectorului termoenergetic.” a menționat directorul general interimar al întreprinderii, Marian Brînza.

Asigurarea securității energetice, inclusiv dezvoltarea capacităților în domeniul energiei regenerabile este unul din obiectivele Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova.

 

Ambasador LT 3

 

Ambasador LT 5

 

Ambasador LT 6

 

Ambasador LT 4