S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Zero Toleranță față de Corupție

De Ziua Internațională Anticorupție, accentuăm importanța combaterii corupției și respectiv, atitudinea fermă a întreprinderii împotriva acesteia.

Una dintre valorile comune a tuturor angajaților S.A. „CET-Nord” este faptul că acționăm cu integritate în avantajul și spre binele clientului, în conformitate cu legislația anti-mită în vigoare și documentele Sistemului de management anti-mită, corect din punct de vedere profesional și etic – cu zero toleranță față de mită.

Practicile corupte sunt inacceptabile și avem o atitudine negativă față de mită, corupție și trafic de influență. Ne angajăm să ne comportăm profesional, echitabil, cu integritate și respect în toate tranzacțiile și relațiile noastre de afaceri, indiferent unde operăm. Implementăm și impunem sisteme eficiente pentru a contracara mita.

În anul 2021 Societatea a fost certificată de către Organismul de Certificare RINA SIMTEX conform cerințelor standardului ISO 37001:2016 - Sisteme de management anti-mită. Cerințe și ghid de utilizare, având ca beneficii:  creşterea credibilității în relațiile cu finanțatorii, partenerii de afaceri şi clienții prin faptul că întreprinderea a pus în aplicare o serie de măsuri rezonabile de a preveni mita; prevenirea conflictelor de interese; promovarea unei culturi organizaționale „anti-mită” prin conștientizarea personalului şi promovarea valorilor etice în cadrul societății etc.