CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

Încheierea tranzacţiei de proporţii

Consiliul S.A. „CET-Nord” în cadrul ședinței din 22.06.2022 (Proces-verbal nr.8), cu votul unanim al tuturor membrilor aleși, a decis încheierea tranzacției de proporții - Contractul de recreditare a împrumutului, contractul de gaj și contractul de ipotecă, destinate realizării Proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (SA „CET-Nord) - Faza II, încheiate între Ministerul Finanțelor și S.A. „CET-Nord”.

Conform contractului S.A. „CET-Nord” va primi un împrumut în mărime de până la 15 000 000 (cincisprezece milioane) EUR, care constă din două tranșe: tranșa unu a împrumutului în valoare de până la 9 500 000 (nouă milioane cinci sute mii) EUR, care constă din împrumutul acordat din mijloacele BERD în valoare de până la 8 500 000 (opt milioane cinci sute mii) EUR, și împrumutul acordat din mijloacele speciale ale Fondului Verde pentru Climă în valoare de până la 1 000 000 (un milion) EUR și tranșa doi a împrumutului în valoare de până la 5 500 000 (cinci milioane cinci sute mii) EUR acordată din mijloacele BERD.