CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

Reduceri considerabile ale consumului de energie termică și facturi cu 55% mai mici, în rezultatul modernizării sistemului de termoficare al blocului locativ de pe strada Ștefan cel Mare, 140

Lucrările de instalare a PTI (Punctului Termic Individual) și înlocuire a sistemului termic existent pe unul cu distribuţie a agentului termic pe orizontală, cu contorizare separată la nivel de apartament au fost efectuate de „CET-Nord” SA în toamna anului trecut, în blocul de pe strada Ștefan cel Mare 140 din mun. Bălți.

În sezonul de încălzire 2020-2021, datorită modernizării sistemului interior de termoficare, consumul total de energie termică al blocului s-a redus cu 42,73 Gcal (52 130 lei), adică cu 55 la sută față de sezonul 2019 - 2020, în care consumatorii au achita furnizorului de căldură pentru energia termică livrată către acel bloc 94 647 de lei.

Acest lucru s-a întâmplat chiar dacă temperatura medie a aerului în sezonul de încălzire 2020-2021 (+2,8°C), a fost cu 1,5°C mai joasă decât în sezonul de încălzire precedent (+4,4°C).  

 

 

 

În bloc sunt 18 apartamente, dintre care 10 au fost anterior deconectate neautorizat de la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET).

Micșorarea considerabilă a consumului se explică prin faptul că o bună parte din cantitatea totală de energie termică era consumată indirect de apartamentele deconectate. Potrivit legislației, consumatorii deconectați achitau doar 10% din consumul calculat, ceea ce nu acoperea costul energiei termice consumate real.

Astfel, costurile neacoperite de proprietarii locuințelor deconectate, erau suportate de proprietarii apartamentelor conectate la SACET, care achitau facturi de două ori mai mari.

Un alt factor, care a generat micșorarea consumului, este faptul că noul sistem de termoficare a exclus consumul fraudulos în acest bloc. 

Menționăm că în mun. Bălți consum fraudulos este destul de răspândit. Unii consumatori deconectați se reconectează neautorizat și consumă ilegal energie termică, care în consecință este achitată de restul colocatarilor din bloc, iar CET-Nord nu dispune de suficiente pârghii pentru a depista la timp aceste cazuri.   

Odată cu modernizarea sistemului de încălzire, consumatorii din blocul de pe str. Ștefan cel Mare, 140, au obținut posibilitatea de a regla temperatura în locuințe în funcție de confortul termic dorit și de a conecta sau deconecta căldura la necesitate, indiferent de începutul sau sfârșitul sezonului de încălzire în oraș.

În concluzie, putem afirma că soluţia modernă de termoficare,  promovată de CET-Nord SA, oferă mai multă economie, independenţă, siguranţă și asigură calitatea serviciului.

Datorită PTI instalat în subsolul blocului cu sistemul de distribuţie a agentului termic pe orizontală şi contorizare separată la nivel de apartament locuitorii din blocurile unde deja au fost efectuate aceste lucrări se bucură de reduceri considerabile la facturile pentru căldură.

Pentru consultații detaliate, consumatorii pot suna la Call Centru „CET-Nord” SA, la numărul (0231) 91 000.