CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

Consumul de energie termică este în scădere în mun. Bălți

Furnizorul de energie termică, „CET-Nord” SA, a analizat datele statistice pe ultimele trei sezoane de încălzire și prezintă evoluția consumului din sistemul centralizat de alimentare cu energie termică (SACET) al mun. Bălți.

Rezultatele obținute indică o scădere semnificativă (de 33 181 Gcal) a consumului total de energie termică, chiar dacă sarcina termică a sistemului a rămas aceeași.

Această scădere se datorează atât creșterii valorii medii a temperaturii exterioare înregistrată în perioada de referință, cât și instalării Punctelor Termice Individuale (PTI) cu ajustarea regimurilor termice, care au permis optimizarea consumului.

Dacă e să comparăm două sezoane de încălzire 2017-2018 și 2018-2019, cu aceeași temperatură medie de +2,08 °C, constatăm că în sezonul de încălzire 2018-2019, odată cu instalarea și punerea în funcțiune a PTI, consumul de energie termică a scăzut cu 8 525 Gcal, fapt ce a determinat reducerea facturii totale la energia termică cu 10,8 mln lei.

Comparând primele două perioade cu ultimul sezon de încălzire 2019-2020 se evidențiază creșterea temperaturii medii sezoniere de la +2,08 °C până la +4,4 °C. Eficientizarea sistemului de alimentare cu energie termică și creșterea temperaturii medii cu 2,32 °C sunt factorii principali care au influențat reducerea facturii totale pentru energia termică cu 42,4 mln lei.

Dacă analizăm costul energiei termice consumate raportate la 1 m2 de suprafață încălzită constatăm că, în sezonul 2017-2018 consumatorii au achitat în medie 27,4 lei /m2, în următorul sezon au plătit 26,62 lei/m2, iar cel mai mic preț mediu de 22,49 lei /m2 s-a înregistrat în sezonul 2019-2020.

Diferența de consum în perioada de referință este și mai evidentă în cazul blocurilor locative unde, pe lângă instalarea PTI-urilor, a fost reconstruit sistemul interior de alimentare cu căldură și au fost instalate contoare termice la fiecare apartament.

Chiar dacă temperatura medie a perioadei a rămas la același nivel de +2,08 °C, în sezonul 2018-2019, datorită modernizării, consumul total de energie termică a blocului din str. Suceava, 14 A s-a redus cu 35%, sau cu 120 mii lei. În următorul sezon de încălzire, 2019-2020, datorită modernizării sistemului interior de încălzire și creșterii temperaturii medii cu 2,32 °C, consumul casei s-a redus cu 55% în comparație cu cantitatea energiei termice consumată în sezonul 2017-2018. Ca rezultat, în ultimul sezon de încălzire locatarii au achitat facturi esențial mai mici comparativ cu perioadele precedente, iar valoarea energiei termice raportată la suprafața încălzită a scăzut la 12,69 lei/m2 față de media pe oraș de 22,49 lei/m2.

 

Și în blocul de pe str. Pavel Boțu, 87 după modernizarea sistemului interior de distribuție a energiei termice s-a redus considerabil consumul de căldură. Diferența între perioadele de încălzire 2018-2019 și 2019-2020 este de 169,9 Gcal (sau 207 mii lei), iar valoarea energiei termice raportată la suprafața încălzită a scăzut la 16,86 lei/m2 pe când valoarea medie pe oraș a fost de 22,49 lei/m2.

 

Menționăm că, locuitorii blocurilor unde s-a efectuat modernizarea sistemului interior de distribuție a energiei termice, pot conecta sau deconecta căldura la dorință, fără a depinde de începutul sau sfârșitul sezonului de încălzire.

În urma acestei analize se evidențiază faptul că pentru a beneficia de un serviciu calitativ și a micșora cheltuielile pentru încălzire este necesar de executat următoarele măsuri:

- instalarea în bloc a Punctului Termic Individual (PTI);

- înlocuirea sistemului interior de distribuție a agentului termic pe verticală cu un sistem de distribuție pe orizontală a energiei termice;

- instalarea contoarelor individuale de energie termică;

- izolarea termică a clădirii.

Totodată, este important de menționat că PTI permite încălzirea apei direct în subsolul blocului locativ, astfel, prețul pentru prepararea apei calde de consum nu depășește 50 lei/m3, iar începând cu anul curent „CET-Nord” SA are posibilitate de a presta acest serviciu anul împrejur.

Pentru consultații detaliate consumatorii pot suna la Call Centru „CET-Nord” SA, la numărul (0231) 91 000.