S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

INVITATION PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

INVITATION PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Această invitație este emisă ca urmare a Notificării Generale de Achiziții pentru acest proiect, publicată pe pagina de internet a BERD, în cadrul secțiunii Oportunități de Achiziții, 8289GPN-46112 din data de 27 mai 2016.

SA CET-Nord (”Angajatorul”) a primit un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”Banca”) și un grant de la Fondul Regional al Parteneriatului Est European pentru Eficiență Energetică și Mediu (”E5P”), administrat de Bancă, în vederea finanțării costurilor aferente Proiectului ”Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Bălți”.

Angajatorul invită acum contractorii să depună oferte sigilate pentru următorul contract ce urmează să fie finanțat din împrumut: ”Furnizarea și instalarea de motoare termice în cogenerare, cu funcționare pe gaze naturale”.

Contractul va fi derulat în municipiul Bălți – Republica Moldova și ar trebui să fie finalizat în termen de 12 luni de la data semnării contractului.

Contractul constă în proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor motoare termice pe gaze naturale cu funcționare în regim de cogenerare, având următorii parametri principali:

 • Puterea electrică totală între minim 13,2 MWe și maxim 16 MWe
 • Sarcina termică totală de minim 12 MWt
 • Randamentul global de minim 82%.
 
Denumirea Proiectului Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică Bălți
Țara Moldova
Sectorul de activitate Infrastructură municipal și de mediu
Numărul de identificare a proiectului 46112
Sursa de finanțare EBRD, E5P
Tipul contractului Bunuri, lucrări și servicii ale proiectului
Tipul anunțului Invitație pentru ofertanți
Data emiterii …..
Data limită 24 ianuarie 2017, ora 12:00 Bălți (ora locală)

INVITATION PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Furnizare și instalare motoare termice în cogenerare, cu funcționare pe gaze naturale

Această invitație este emisă ca urmare a Notificării Generale de Achiziții pentru acest proiect, publicată pe pagina de internet a BERD, în cadrul secțiunii Oportunități de Achiziții, 8289GPN-46112 din data de 27 mai 2016.

SA CET-Nord (”Angajatorul”) a primit un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”Banca”) și un grant de la Fondul Regional al Parteneriatului Est European pentru Eficiență Energetică și Mediu (”E5P”), administrat de Bancă, în vederea finanțării costurilor aferente Proiectului ”Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Bălți”.

Angajatorul invită acum contractorii să depună oferte sigilate pentru următorul contract ce urmează să fie finanțat din împrumut: ”Furnizarea și instalarea de motoare termice în cogenerare, cu funcționare pe gaze naturale”.

Contractul va fi derulat în municipiul Bălți – Republica Moldova și ar trebui să fie finalizat în termen de 12 luni de la data semnării contractului.

Contractul constă în proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor motoare termice pe gaze naturale cu funcționare în regim de cogenerare, având următorii parametri principali:

 • Puterea electrică totală între minim 13,2 MWe și maxim 16 MWe
 • Sarcina termică totală de minim 12 MWt
 • Randamentul global de minim 82%.

Ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe specifice de calificare:

 • Nu au avut contracte neîndeplinite în ultimii 5 (cinci) ani înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, care trebuie să rezulte în baza tuturor informațiilor cu privire la disputele sau litigiile soluționate integral
 • Litigiile în curs de soluționare nu depășesc 20% (douăzeci) din valoarea veniturilor nete ale Ofertantului, fiind considerate în continuare ca rezolvate în defavoarea Ofertantului
 • Ofertantul are o cifră medie anuală de afaceri în calitate de contractor principal (definită ca total facturat pentru lucrări în curs de desfăşurare sau finalizate) pe ultimii 5 (cinci) ani de cel puţin 7.000.000 ( șapte milioane) EURO echivalent
 • Ofertantul are acces la, sau are disponibile active lichide, active reale negrevate, linii de credit și alte mijloace financiare, altele decât plăți contractuale în avans, suficiente pentru a asigura necesarul fluxului financiar al contractului pe o perioadă de 6 (șase) luni estimat la nu mai puțin de 1.000.000 (un milion) EURO echivalent, ținând cont și de angajamentele ofertantului pentru alte contracte
 • Experiență de succes în calitate de contractor principal în executarea cel puțin a unui contract de natură și complexitate comparabile cu contractul propus, în ultimii 5 (cinci) ani înainte de termenul limită de depunere a ofertelor
 • Experiență de succes în ultimii 5 (cinci) ani în calitate de contractor principal în derularea cel puțin a unui contract constând în instalarea a cel puțin o centrală cu motoare termice pe gaze naturale cu funcționare în cogenerare, cu o putere instalată de minim 13,2 MW în țări cu condiții climatice comparabile și cu o durată de operare de minim 1 an înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

Procesul de licitație pentru obținerea contractelor ce urmează a fi finanțate din împrumuturi acordate de Bancă este deschis companiilor din toate țările. Fondurile aferente împrumutului acordat de Bancă nu pot fi folosite pentru plata altor persoane sau entități, sau pentru alte importuri de bunuri, dacă o astfel de plată sau un astfel de import este interzis printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, adoptată în temeiul capitolului VII din Carta Națiunilor Unite.

Documentațiile de atribuire pot fi obținute de la adresa de mai jos după achitarea unei taxe nerambursabile de 5000 MDL sau echivalentul în orice valută convertibilă. Această sumă va fi plătită în contul bancar al SA CET-Nord. Datele contului bancar sunt următoarele:

BC ”Energbank”SA, Sucursala Bălți,

Bank Cod ENEGMD22402

c/d 22248706

IBAN  MD88EN000000022248706402

La cerere, documentele vor fi livrate prin curier, dar fără ca responsabilitatea pentru pierderea sau livrarea cu întârziere a documentelor să fie imputabilă Angajatorului.

Va fi adoptată o procedură de licitație în două faze, după cum urmează:

(a)        Prima Fază a licitației constă doar in propunerea tehnică, fără nici o referire la preț și o listă cu orice abatere de la condițiile tehnice și comerciale stabilite in documentele licitației, sau orice altă soluție tehnică pe care ofertantul dorește să o prezinte, precum și o justificare a acesteia, cu condiția ca orice astfel de abateri sau soluții tehnice alternative să nu schimbe obiectivele de bază ale proiectului. Ca urmare a evaluării primei faze a licitației de către Angajator, acesta va invita fiecare ofertant care respectă criteriile de calificare și care a trimis o oferta tehnică corespunzătoare, la o intalnire de clarificări. Propunerile acestor ofertanți vor fi revăzute in timpul intâlnirii și toate modificările, completările, ștergerile și alte ajustări vor fi consemnate și înregistrate într-un Proces Verbal al întâlnirii. Numai ofertanții calificați, care au depus oferte tehnice corespunzătoare si care au fost acceptate în prima fază a licitației vor fi invitați să participe la faza a doua a licitației.

(b)       Faza a doua a licitației constă într-o ofertă tehnică actualizată, care va include toate modificările solicitate de Angajator și înregistrate in Procesul Verbal al întâlnirii de clarificare, sau acele modificări necesare pentru a reflecta orice modificare în oferta tehnică, trimise ulterior depunerii ofertei din Prima fază; și oferta comercială.

Ofertele pentru prima fază trebuie transmise la adresa de mai jos înainte sau pe data de 24 ianuarie, ora locală 12:00, moment în care se vor deschide ofertele în prezența reprezentaților ofertanților care doresc să participe.

Toate ofertele pentru faza a doua vor fi însoțite de o garanție de participare la licitație în valoare de 300,000 EUR sau echivalentul in lei moldovenești, și trebuie transmisă la adresa de mai jos înainte sau pe data de predare specificată în Scrisoarea de Invitație pentru depunerea ofertelor aferente celei de a doua faze, moment în care se vor deschide ofertele in prezența reprezentaților ofertanților care doresc să participe.

Termenul de valabilitate al ofertei va fi până la desemnarea câștigătorului, dar nu mai târziu de 180 zile după data de depunere a ofertei pentru faza a doua.

Ofertanții potențiali care doresc să vadă și să achiziționeze documentele licitației pot obține informații suplimentare de la următoarea persoană de contact:

                                           Dl. Vadim Sirețanu

                                           SA CET-Nord

                                           Str. Stefan cel Mare, 168,

                                           MD-3121, Balti, Republica Moldova

                                           Tel: +373 231 53 3 54

                                           Fax: +373 231 53 3 51

                                           Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.