S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Lăcătuș la executarea subansamblurilor și pieselor pentru conducte tehnologice

Societatea pe Acțiuni „CET-Nord” - entitate de interes public care prestează un serviciu social important de asigurare a municipiului Bălți cu agent termic - anunță competiție deschisă pentru poziția de Lăcătuș la executarea subansamblurilor și pieselor pentru conducte tehnologice.

1.

Denumirea funcției vacante

Lăcătuș la executarea subansamblurilor și pieselor pentru conducte tehnologice/ Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов

2.

Sarcinile de bază ale funcției vacante

- executarea operațiilor tehnologice de confecționare a elementelor de structură și de asamblare a confecțiilor metalice

3.

Condițiile de bază

- studii medii de specialitate;

- experiență și o vechime în muncă minim 3 ani;

- gândire analitică;

- aptitudini de comunicare;

- acordare și transmitere de informații;

- prudență;

- comportament în situație de criză.

4.

Programul de muncă

08:00-17:00

5.

Dosarul pentru concurs

1. curriculum vitae;

2. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

3. copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;

4. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

5. copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul și-a schimbat numele.

6.

Modalitatea de depunere a documentelor solicitate

prin poșta electronică (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)  sau la sediul entității (m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, bir.308)

7.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs

21.07.2024

8.

Locul desfășurării concursului

m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

9.

Persoana responsabilă de primirea documentelor și oferirea informațiilor suplimentare

Scutari Dorina – 0231 53 310

10.

Telefon de contact

0 231 53 310

11.

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

12.

Notă

candidații se vor adresa Secției Resurse Umane pentru eliberarea Fișei de solicitarea a examenului medical și a Fișei de identificare a factorilor profesionali de risc – tel.  0 231 53 310