S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов

Акционерное общество «CET-Nord» - субъект публичного интереса, который предоставляет значимую услугу для общества, а именно обеспечение мун.Бэлць теплоносителем – объявляет открытый конкурс на должность Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов.

1.

Denumirea funcției vacante

Lăcătuș la executarea subansamblurilor și pieselor pentru conducte tehnologice/ Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов

2.

Sarcinile de bază ale funcției vacante

- executarea operațiilor tehnologice de confecționare a elementelor de structură și de asamblare a confecțiilor metalice

3.

Condițiile de bază

- studii medii de specialitate;

- experiență și o vechime în muncă minim 3 ani;

- gândire analitică;

- aptitudini de comunicare;

- acordare și transmitere de informații;

- prudență;

- comportament în situație de criză.

4.

Programul de muncă

08:00-17:00

5.

Dosarul pentru concurs

1. curriculum vitae;

2. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

3. copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;

4. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

5. copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul și-a schimbat numele.

6.

Modalitatea de depunere a documentelor solicitate

prin poșta electronică (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  sau la sediul entității (m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, bir.308)

7.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs

23.06.2024

8.

Locul desfășurării concursului

m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

9.

Persoana responsabilă de primirea documentelor și oferirea informațiilor suplimentare

Scutari Dorina – 0231 53 310

10.

Telefon de contact

0 231 53 310

11.

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.

Notă

candidații se vor adresa Secției Resurse Umane pentru eliberarea Fișei de solicitarea a examenului medical și a Fișei de identificare a factorilor profesionali de risc – tel.  0 231 53 310