CET-Nord SA
0231 91-000

Istoria întreprinderii

În luna decembrie a anului 1956 a fost pus în funcțiune primul turbogenerator cu capacitatea de 4 MW şi cazanul cu aburi №1 cu productivitatea de 20 t/h.

În anul 1958 a fost dat în exploatare turbogeneratorul №2 cu capacitatea de 4 MW şi cazanele cu aburi №2, 3 cu productivitatea de 20 t/h. Combustibil – cărbune.

img1

În anul 1961 a fost dat în exploatare turbogeneratorul №3 cu capacitatea de 12 MW şi cazanele cu aburi № 4, 5 cu productivitatea de 75 t/h, şi în 1968 cazanul cu aburi №6 cu productivitatea de 75 t/h. Combustibil – păcura.

Cu pornirea turbogeneratorului №3 s-a început dezvoltarea aprovizionării cu energie termică centralizată în orașul Bălţi.

Între anii 1970 - 1988 au fost date în exploatare cazanele de apă cu capacitatea termică de 100 Gcal/h: BK №1- anul 1970, BK №2 - anul 1973, BK №3 - anul 1986, BK №4 - anul 1988. Capacitatea termică stabilită a CET-lui constituia 586,5 Gcal/h.

În 1967-1968 turbinele №1,2 au fost transferate la lucru în regim de vid redus cu majorarea capacității termice a fiecărei turbine până la 12 Gcal/h.

În 1973 turbina №3 a fost supusă modificării prin transfer de lucru cu contrapresiuni şi excluderea producerii energiei electrice pe ciclul de condensare.

În 1971-1973 cazanele cu aburi №1, 2, 3, au fost modificate pentru arderea păcurii şi majorarea productivității fiecărui cazan de la 20 până la 40 t/h.

Între 1987-1989 au fost reconstruite cazanele cu aburi №4, 5, 6, cu majorarea productivității fiecărui de la 75 până la 100 t/h.

img3

Între 1990-1993 cazanele cu aburi №1-7 şi cazanele de apa №1-4 au fost modificate pentru consumul gazelor naturale, totodată a fost dată în exploatare stația de pompare a păcurii, adăugător au fost instalate două depozite pentru păstrarea acesteia a câte 5000 m3 fiecare, ceea ce permite întreprinderii de a avea rezervă de păcură timp de 20 zile la sarcina maximă.

În anul 1993 a fost dat în exploatare cazanul cu aburi №7 cu o capacitate de 75 t/h. Pe parcursul anilor precedenți, colectivul întreprinderii a îndeplinit un lucru foarte important introducând capacităţi noi şi reconstruind utilajul cu scopul majorării securității şi eficacităţii.

În 1995 a fost efectuat schimbul turbinei №3, la care au expirat resursele de lucru, cu turbina de tipul ПТ-12-35, capacitatea de 12 MW.

În 1996 au fost demontate turboagregatele №1,2, la care au expirat resursele de lucru şi înlocuite cu turboagregatele de tip ПТ-12-35 cu capacitatea de 12 MW. A fost construit fundamentul pentru turboagregatele №1,2

În legătura cu reorganizarea “Moldelectrica”, în baza CET-lui pe 3 noiembrie 1997 a fost fondat SA “CET-Nord”.

În anul 2000, conform Hotărârii Guvernului RM №415 din 2 mai 2000, către SA “CET-Nord”- a fost transmis Sectorul Rețelelor Termice Bălţi.

Turbogenerator №1

În anul 2003 turbina №3 a fost trecută de la metoda de răcire a condensatorului cu apa circulantă la regimul cu vid redus.

În 2004 toate racordurile de distribuţie au fost înzestrate cu contoare electronice pentru calcularea comercială a energiei electrice şi termice.

În 2005 a fost montat şi dat în exploatare turboagregatul PT-12-35 cu o capacitate de 12 MW în regim de activitate cu vid redus.

În anul 2007 a fost construita clădirea unul laborator metrologic în care s-a montat utilaj modern pentru verificarea contoarelor de evidenţă a consumului de energie termică.