CET-Nord SA
0231 91-000

История предприятия

1956
A fost pus în funcțiune primul turbogenerator cu capacitatea de 4 MW şi cazanul cu aburi №1 cu productivitatea de 20 t/h.
1958
A fost dat în exploatare turbogeneratorul №2 cu capacitatea de 4 MW şi cazanele cu aburi №2, 3 cu productivitatea de 20 t/h. Combustibil – cărbune.
1961
A fost dat în exploatare turbogeneratorul №3 cu capacitatea de 12 MW şi cazanele cu aburi № 4, 5 cu productivitatea de 75 t/h, şi în 1968 cazanul cu aburi №6 cu productivitatea de 75 t/h. Combustibil – păcura. Cu pornirea turbogeneratorului №3 s-a început dezvoltarea aprovizionării cu energie termică centralizată în orașul Bălţi.
1970-1988
Au fost date în exploatare cazanele de apă cu capacitatea termică de 100 Gcal/h: BK №1- anul 1970, BK №2 - anul 1973, BK №3 - anul 1986, BK №4 - anul 1988. Capacitatea termică stabilită a CET-lui constituia 586,5 Gcal/h.
1967-1968
Turbinele №1,2 au fost transferate la lucru în regim de vid redus cu majorarea capacității termice a fiecărei turbine până la 12 Gcal/h.
1973
Turbina №3 a fost supusă modificării prin transfer de lucru cu contrapresiuni şi excluderea producerii energiei electrice pe ciclul de condensare.
1971-1973
Cazanele cu aburi №1, 2, 3, au fost modificate pentru arderea păcurii şi majorarea productivității fiecărui cazan de la 20 până la 40 t/h.
1987-1989
Au fost reconstruite cazanele cu aburi №4, 5, 6, cu majorarea productivității fiecărui de la 75 până la 100 t/h
1990-1993
Cazanele cu aburi №1-7 şi cazanele de apa №1-4 au fost modificate pentru consumul gazelor naturale, totodată a fost dată în exploatare stația de pompare a păcurii, adăugător au fost instalate două depozite pentru păstrarea acesteia a câte 5000 m3 fiecare, ceea ce permite întreprinderii de a avea rezervă de păcură timp de 20 zile la sarcina maximă.
1993
A fost dat în exploatare cazanul cu aburi №7 cu o capacitate de 75 t/h. Pe parcursul anilor precedenți, colectivul întreprinderii a îndeplinit un lucru foarte important introducând capacităţi noi şi reconstruind utilajul cu scopul majorării securității şi eficacităţii.
1995
A fost efectuat schimbul turbinei №3, la care au expirat resursele de lucru, cu turbina de tipul ПТ-12-35, capacitatea de 12 MW.
1996
Au fost demontate turboagregatele №1,2, la care au expirat resursele de lucru şi înlocuite cu turboagregatele de tip ПТ-12-35 cu capacitatea de 12 MW. A fost construit fundamentul pentru turboagregatele №1,2.
3 noiembrie 1997
În legătura cu reorganizarea „Moldelectrica”, a fost fondat „CET-Nord” SA
2000
Conform Hotărârii Guvernului RM №415 din 2 mai 2000, către SA “CET-Nord”- a fost transmis Sectorul Rețelelor Termice Bălţi.
2003
Turbina №3 a fost trecută de la metoda de răcire a condensatorului cu apa circulantă la regimul cu vid redus
2004
Toate racordurile de distribuţie au fost înzestrate cu contoare electronice pentru calcularea comercială a energiei electrice şi termice.
2005
A fost montat şi dat în exploatare turboagregatul PT-12-35 cu o capacitate de 12 MW în regim de activitate cu vid redus.
2007
A fost construita clădirea unui laborator metrologic în care s-a montat utilaj modern pentru verificarea contoarelor de evidenţă a consumului de energie termică
2013
S-a inițiat proiectul Sistemul termoenergetic al mun. Bălți, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
2019
A fost dată în exploatare o centrală termoelectrică de ultimă generație, de producere a energiei electrice și termice în cogenerare.

Forma de organizare a întreprinderii

1957 – 1960
Centrala electrică orășenească Bălți
1960 - 1963
Centrala termoelectrică Bălți
1963 – 1963
Centrala termoelectrică Bălți, în componența întreprinderilor „Moldglavenergo”
1992 – 1997
Centrala termoelectrică Bălți, în componența întreprinderii „Moldelectrica”
1997- prezent
Societate pe Acțiuni „CET-Nord”

Directorii întreprinderii

Grigorii Locșin Iurii Zabuslaev Ivan Corceaghin Boris Rîcov Victor Adamov Valerii Usatîi Alexei Doronin Alexei Doronin Alexei Doronin Alexandr Zazulin Petru Axenti Ion Galagan Marian Brînza

Personalități

Petru Axenti Petru Axenti, fost director „CET-Nord” SA din ianuarie 1999 - aprilie 2012 S-a născut în a.1952 în or. Călărași, RM. A absolvit facultatea de mecanizare a Institutului Agricol din Chișinău (a.1974). A activat la Societatea de Mecanizare și Electrificare din r. Glodeni. A fost directorul sovhozului ”Cotovschi” din s. Sadovoe. Petru Axenti fusese numit în funcție de director al „CET-Nord” SA într-o perioadă anevoioasă pentru întreprindere și s-a remarcat prin inițierea procesului de instalare a contoarelor electronice pentru calcularea comercială a energiei electrice şi termice la toate utilajele de distribuție, a inițiat procedura de modernizare a echipamentului de producere a energiei termice și electrice.


Alexandr Zazulin Alexandru Zazulin, a activat în calitate de inginer șef în cadrul „CET-Nord” SA din septembrie 1990 – noiembrie 2014 S-a născut în 1948 în or. Bălți. A absolvit institutul politehnic, Aspirantura Institutului de comunicare din or. Odesa. Și-a început activitatea în sectorul energetic în 1969, ocupând posturi de conducere în Serviciul substații al Rețelelor electrice de nord. În 1990 a fost numit în funcție de inginer șef la CET-Nord SA. Sub conducerea lui Alexandru Zazulin a fost realizată cu succes una din etapele de reconstrucție tehnică a întreprinderii care presupunea montarea şi darea în exploatare a turboagregatului PT-12-35 cu o capacitate de 12 MW în regim de activitate cu vid redus, care a permis mărirea capacității de producere și creșterea randamentului în activitatea centralei. La inițiativa inginerului șef în 2007 s-a început construcția unui laborator metrologic pentru verificarea contoarelor de evidenţă a consumului de energie termică. În perioada 1998 – 1999 Alexandru Zazulin a deținut funcția de director interimar al „CET-Nord” SA.


Lica GuțuLica Guțu, șef al secției chimice „CET-Nord” SA din ianuarie 1975 - noiembrie 2019 A absolvit facultatea de chimie a Universității de Stat din or. Chișinău. Și-a început activitatea în cadrul „CET-Nord” SA din 1974, la scurt timp a devenit șef al secției chimice. La șase ani după ce a devenit șef de secție a inițiat construcția stație de epurare a apei, care a fost dată în exploatare în octombrie 1980. În 1988 s-a dat în exploatare stația de compactare a nămolului care activează și în prezent. Lica Guțu a unul dintre cei mai longevivi și mai dedicați șefi de secție ai întreprinderii, activând în această postură mai bine de patru decenii.