S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Объявления

Convocarea Adunării Generale ordinare a acționarilor

În temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 10.05.2024 (Proces-verbal nr.7) anunță convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, la data de 26 iunie 2024, orele 12:00, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a adunării – prin mijloace electronice.

ANUNȚ SISTARE TEMPORARĂ A ALIMENTĂRII CU ENERGIE TERMICĂ

S.A. „CET-Nord” aduce la cunoștință că, în legătură cu efectuarea lucrărilor de mentenanță de către S.A. „RED-Nord”, temporar nu vor funcționa Punctele Termice Individuale la adresele următoare:

ANUNȚ SISTARE TEMPORARĂ A ALIMENTĂRII CU ENERGIE TERMICĂ

S.A. „CET-Nord” aduce la cunoștință că, în legătură cu efectuarea lucrărilor de mentenanță de către S.A. „RED-Nord”, temporar nu vor funcționa Punctele Termice Individuale la adresele următoare:

Licitație „cu reducere”

S.A. „CET-Nord”, S.R.L. „RILICI-COMPANI”, anunță desfășurarea licitației „cu reducere” de realizare a sedimentelor de păcură marca M-100 și a uleiului uzat TEXACO HDAX 5200 Gaz Engine Oil SAE 15-40 și a uleiului uzat TEXACO HDAX 9200 Low Ash Gaz Engine Oil SAE 40 în butoaie uzate de metal cu volum de 208 litri, pentru data de 05 mai 2023, ora 13:00, în incinta S.A. „CET-Nord”, sala de ședințe, pe adresa: mun.Bălți, str. Ştefan cel Mare 168

Apel către gestionarii fondului locativ

S.A. „CET-Nord" îndeamnă gestionarii fondurilor locative să asigure reglarea temperaturii în blocurile locative, în urma înregistrării temperaturilor ridicate a aerului exterior din ultimile zile. 

Созыв Очередного Общего Собрания акционеров «CET-Nord» SA

În temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 06.05.2022 (Proces-verbal nr.5) anunță convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, la data de 10 iunie 2022, orele 12:00 pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a Adunării - cu prezența acționarului.

În atenția salariaților „CET-Nord” SA

În urma examinării oportunităților de dezvoltare a întreprinderii, precum și în vederea implementării planurilor de optimizare a cheltuielilor, costurilor operaționale, a raționalizării structurii și numărului de personal, în cadrul Societății se preconizează în luna decembrie a anului curent unele modificări ale statelor de personal, cât și, reduceri a numărului sau statelor de personal în Secția Transport și Mecanizare, întru executarea Planului de acțiuni din 22.07.2020 privind implementarea recomandărilor de înlăturare a neajunsurilor depistate în rezultatul auditului intern cu tematica „Analiza eficienței activității Secției Transport și Mecanizare ” conform Ordinului nr. 9A din 14.04.2020.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«CET-Nord» SA доводит до сведения управляющих жилищным фондом и жителей мун. Бэлць о том, что начиная с 14-го сентября 2020 г. будут проводиться работы по тестированию внутридомовых сетей распределения теплоносителя в многоэтажных домах, подключённых к централизованной системе отопления. Данные действия будут предприняты в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг.

Во избежание затопления квартир убедительно просим завершить все работы на внутридомовых системах отопления!

Созыв Внеочередного Общего Собрания акционеров «CET-Nord» SA

Акционерное Общество «CET-Nord» (мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 168)

На основании решения Совета Акционерного Общества «СЕТ-Nord» (протокол № 4 от 23.07.2020), «СЕТ-Nord» SA объявляет о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров, которое состоится заочно, 14 августа 2020 года в 14.00 по адресу: мун. Бельцы, ул. Штефан чел Маре, 168, в Протокольном зале Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Относительно подтверждения аудиторской фирмы для проведения очередного обязательного аудита и определения размера вознаграждения услуг.
  2. Относительно утверждения Отчёта о деятельности Комитета по аудиту за 2019 год.

Список акционеров с правом участия на внеочередном Общем Собрании составлен в соответствии с ситуацией на 27.07.2020.

Акционеры/их представители будут иметь возможность ознакомиться с материалами повестки дня внеочередного Общего Собрания, начиная с 03.08.2020г. до 14.08.2020г., в рабочие дни, с 07.30 до 16.00, каб. № 308, в здании предприятия, а также отправив их на электронный адрес, как минимум за 10 дней до начала Собрания.

Акционеры должны будут предъявить удостоверение личности, а их представители - доверенность, оформленную в установленном законодательством порядке.

„CET-Nord” SA объявляет о возобновлении проведения конкурса

„CET-Nord” SA сообщает о возобновлении проведения конкурса поэзии, рисунка/фотографии и фильма под названием „Современное централизованное отопление – эффективность, безопасность и экология», а также экскурсий по территории предприятия, начиная с октября месяца 2020г. Определение победителей и их награждение запланировано на середину декабря.

Licitație cu strigare

Comunicat informativ
S.A. ”CET-Nord”, SRL “RILICI-COMPANI”, anunță repetat desfășurarea licitației ”cu strigare” de realizare a activelor neutilizate, pentru data de 12 noiembrie 2019, ora 10.00, în incinta S.A. ”CET-Nord”, sala de ședințe, pe adresa: mun.Bălți, str. Ştefan cel Mare 168, după cum urmează: