CET-Nord SA
0231 91-000

Новости

Convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor

În temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 27.01.2023 (Proces-verbal nr.2) anunță convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor, la data de 17 februarie 2023, orele 12:00 pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a Adunării – prin mijloace electronice.

 ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

  1. Cu privire la aprobarea hotărârii privind reorganizarea prin fuziune (absorbție) a S.A „CET-Nord” (în calitate de persoană juridică absorbantă) cu Î.S. „Termogaz-Bălți” (persoană juridică absorbită)
  2. Cu privire la aprobarea delegării împuternicirilor de a reprezenta S.A „CET-Nord” în organele competente pe chestiunile ce țin de reorganizarea entității

S.A. „CET-Nord” a devenit membru al Asociației Profesionale COGEN ROMÂNIA

În data de 20 ianuarie 2023 a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor a Asociației Profesionale COGEN ROMÂNIA, în cadrul căreia a fost aprobată aderarea Societății pe Acțiuni „CET-Nord” ca membru. Adunarea s-a desfășurat la Brașov și a întrunit operatori importanți de termoficare din România și Republica Moldova.

Евгений Каменщик о плюсах, минусах и пользе теплосетей

Централизованное теплоснабжение (ЦТ), наверное, самая критикуемая услуга после дорожной инфраструктуры. Однако сам факт существования в Молдове ЦТ открывает для страны большие возможности. Почему это так, и как этими возможностями воспользоваться — рассказывает в своей авторской колонке эксперт в области энергетики Евгений Каменщик.

Ziua Energeticianului

Stimați energeticieni,

Cu prilejul Zilei Energeticianului, Vă dorim noi performanțe și realizări în implementarea celor mai ambițioase proiecte, prosperitate și împliniri în nobila și dificila misiune exercitată! Sărbători fericite!

Cu deosebită considerație, Echipa S.A.„CET-Nord”

Noua Metodologie explicată de reprezentanții S.A. „CET-Nord”

„Metodologia privind repartizarea consumului de energie termică și a costului aferent acestui consum între consumatorii unui bloc locativ conectați la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică” a fost explicată de către reprezentanții S.A. „CET-Nord” în cadrul conferinței de presă realizată astăzi, 16.12.2022, fiind abordate și raționamentele care au fost reținute de Curtea Constituțională la adoptarea Hotării sale din 3 martie 2022.

Parteneriatul cu Organizațiile Sociale

În anul 2022, S.A. „CET-Nord”, în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova și Facilitatea Globală de Mediu, în parteneriat cu Green City Lab Moldova, a realizat încă trei proiecte-pilot de modernizare a sistemelelor colective de încălzire a blocurilor locative din orașul Bălți.

Zero Toleranță față de Corupție

De Ziua Internațională Anticorupție, accentuăm importanța combaterii corupției și respectiv, atitudinea fermă a întreprinderii împotriva acesteia.

Una dintre valorile comune a tuturor angajaților S.A. „CET-Nord” este faptul că acționăm cu integritate în avantajul și spre binele clientului, în conformitate cu legislația anti-mită în vigoare și documentele Sistemului de management anti-mită, corect din punct de vedere profesional și etic – cu zero toleranță față de mită.

Premiul distins pentru S.A. „CET-Nord”

În premieră pentru noi, am participat la concursul mărcilor autohtone și am fost decernați cu premiul distins, astfel, în numele întregii echipe CET-Nord ne exprimăm recunoștința față de consumatorii care și-au manifestat fidelitatea și încrederea prin votul său.

Утверждение Методологии от 11.11.2022

Уважаемые потребители, cообщаем Вам, что на основании Постановления Конституционного суда № 4 от 3 марта 2022 г., Приказом Министерства инфраструктуры и регионального развития № 184 от 31.10.2022 (опубликован в Мониторул Офичиал № 349-361 от 11.11.2022) утверждена «Методология распределения потребления тепловой энергии и стоимости этого потребления между потребителями многоквартирного жилого дома, подключенными к коллективной системе теплоснабжения».

Îndemn către economisirea resurselor energetice

În conformitate cu Dispoziția nr.44 din 25.10.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în vederea reducerii consumului de resurse energetice și evitării întreruperilor de energie electrică pe perioada situației de alertă pe piața energiei electrice din R.Moldova, Vă atenționăm despre necesitatea implementării mai multor măsuri de economisire a resurselor energetice.

Începerea sezonului de încălzire 2022-2023

Începând cu ziua de astăzi, 28.10.2022, S.A. „CET-Nord” anunță începerea sezonului de încălzire, în instituțiile medicale, școli și grădinițe, conform Dispoziției primarului interimar al municipiului Bălți, Ghenadie Șmulschii, nr. 327 din 28.10.2022 privind începerea perioadei de încălzire 2022 – 2023 pentru consumatorii mun. Bălţi, inclusiv s.Elizaveta şi s.Sadovoe.