S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Prezentarea întreprinderii

Societatea pe Acțiuni „CET-Nord” este o întreprindere cu capital de stat și reprezintă o entitate de interes public la nivel național. S.A. „CET-Nord” este principalul producător de energie termică și electrică din municipiul Bălți, care a construit și pus în funcțiune prima stație de cogenerare cu motoare de ardere internă din Republica Moldova.

Viziunea Societății este de a deveni o companie - model, grație oamenilor săi inovatori, serviciilor de încredere, reputației de integritate și excelență profesională, dar și performanței în realizarea standardelor de mediu și siguranță.

Misiunea noastră constă în satisfacerea cerințelor consumatorilor prin acordarea produselor și serviciilor competitive de alimentare centralizată cu energie termică în condiții de creștere continuă a performanței și eficienței, precum și creșterea ponderii în balanța energetică a țării.

Pentru o activitate mai productivă, în cadrul întreprinderii a fost implementat sistemul de management integrat. Societatea a fost certificată de către Organismele de Certificare TÜV Thüringen Germania, conform standardelor internaționale:
• ISO 9001:2015 – Sisteme de Management al Calității;
• ISO 50001:2018 – Sisteme de Management al Energiei;
• ISO 45001:2018 – Sisteme de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale;
• ISO 14001:2015 – Sisteme de Management de Mediu;
și de către RINA SIMTEX, membru al IQNET, conform cerințelor standardului
• ISO 37001:2016 – Sisteme de Management Anti-Mită.

S.A. „CET-Nord” este o întreprindere pentru care consumatorii săi sunt prioritari și care se dezvoltă dinamic, asigurând un mediu mai ecologic și mai confortabil. În scopul realizării acestor obiective desfășurăm proiectul de modernizare al sistemului de termoficare - „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A. „CET-Nord”)”, care presupune reconstrucția sistemului de încălzire în cadrul blocurilor locative prin înlocuirea sistemelor învechite de distribuire pe verticală cu sisteme noi de distribuție pe orizontală a energiei termice cu contorizare individuală a apartamentelor.

Cu o experiență de 67 de ani, Societatea pe Acțiuni “CET-Nord”, cu o echipă formată din peste 450 de angajați, asigură cu căldură mii de clădiri din mun. Bălți, iar în comun cu locuitorii acestuia, contribuim la dezvoltarea societății și a infrastructurii orașului, optând pentru Căldură, Confort și Siguranță.