S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Deciziile Adunării Generale a Acționarilor

La 17 februarie 2023 a avut loc, prin mijloace electronice, Adunarea Generală extraordinară a acționarilor, cu cvorumul 100%. În urma examinării chestiunilor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală extraordinară a acționarilor:

  1. A aprobat hotărârea de reorganizare prin fuziune (absorbție) a S.A „CET-Nord” (în calitate de persoană juridică absorbantă) cu Î.S. „Termogaz-Bălți” (persoană juridică absorbită).
  2. A aprobat delegarea împuternicirilor de a reprezenta S.A „CET-Nord” în organele competente pe chestiunile ce țin de reorganizarea entității, dnei Dorina Scutari, Șefă secție în domeniul resurselor umane, Secretar corporativ S.A „CET-Nord”.