S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Montator/montatoare echipamente la instalațiile de cazane cu abur

Societatea pe Acțiuni „CET-Nord” - entitate de interes public care prestează un serviciu social important de asigurare a municipiului Bălți cu agent termic - anunță competiție deschisă pentru poziția de Montator/montatoare echipamente la instalațiile de cazane cu abur.

1.

Denumirea funcției vacante

Montator/montatoare echipamente la instalațiile de cazane cu abur/

Монтажник оборудования котельных установок

2.

Sarcinile de bază ale funcției vacante

  • asamblarea componentelor complexe ale structurilor metalice pentru sudare și nituire conform desenelor și schemelor de montaj;
  • marcarea locațiilor pentru instalarea pieselor și ansamblurilor de bază complexe ale structurilor metalice;
  • încercări hidraulice și pneumatice ale componentelor complexe ale structurilor metalice care funcționează sub presiune, etc.

3.

Condițiile de bază

  • studii medii tehnice;
  • cunoașterea regulilor de funcționare a centralelor electrice;
  • cunoașterea regulilor de siguranță pentru funcționarea echipamentelor termomecanice ale centralelor electrice și a regulilor de securitate anti incendiară la întreprinderile energetice, etc.

4.

Condițiile specifice

Experiență în domeniul de activitate minim 1 an

5.

Programul de muncă

08:00-17:00 

6.

Dosarul pentru concurs

1. curriculum vitae;

2. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

3. copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;

4. declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

5. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.

7.

Modalitatea de depunere a documentelor solicitate

prin poșta electronică (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)  sau la sediul entității (m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, bir.308)

8.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs

21.07.2024

9.

Locul desfășurării concursului

m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

10.

Persoana responsabilă de primirea documentelor și oferirea informațiilor suplimentare

Șefă secție în domeniul resurselor umane – 0 231 53 310

11.

Telefon de contact

0 231 53 357; 0 231 53 310

12.

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

13.

Notă

candidații se vor adresa Secției Resurse Umane pentru eliberarea Fișei de solicitarea a examenului medical și a Fișei de identificare a factorilor profesionali de risc

tel. 0 231 53 357

      0 231 53 310