S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Вспомогательный рабочий

Акционерное общество «CET-Nord» - субъект публичного интереса, который предоставляет значимую услугу для общества, а именно обеспечение мун.Бэлць теплоносителем – объявляет открытый конкурс на должность Вспомогательный рабочий.

1.

Denumirea funcției vacante

Muncitor auxiliar/muncitoare auxiliară

Вспомогательный рабочий

2.

Sarcinile de bază ale funcției vacante

- descărcarea, încărcarea, mișcarea mărfii  manual sau cu ajutorul mecanismelor;

- curățarea teritoriului, căilor de acces, incintelor;

- întreținerea spațiilor verzi, etc.

3.

Condițiile de bază

- studii medii

4.

Programul de muncă

08:00-17:00

5.

Dosarul pentru concurs

1. curriculum vitae;

2. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

3. copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;

4. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

5. copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul și-a schimbat numele.

6.

Modalitatea de depunere a documentelor solicitate

prin poșta electronică (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  sau la sediul entității (m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, bir.308)

7.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs

23.06.2024

8.

Locul desfășurării concursului

m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

9.

Persoana responsabilă de primirea documentelor și oferirea informațiilor suplimentare

Șefă secție în domeniul resurselor umane -  0231 53 310

10.

Telefon de contact

0 231 53 310

11.

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.

Notă

candidații se vor adresa Secției Resurse Umane pentru eliberarea Fișei de solicitarea a examenului medical și a Fișei de evaluare a factorilor de risc profesional–

0 231 53 310