S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Новости

S.A. „CET-Nord” promovează egalitatea de gen și incluziunea socială

Haideți să privim sectorul energetic dincolo de stereotipuri și să descoperim cum putem crea împreună un mediu profesional bazat pe valorile pe care le prețuim, astfel încât toți angajații din domeniu să aibă acces egal la oportunități, resurse și tratament corect, indiferent de gen.

În perioada 02-04 aprilie 2024, specialiștii de la S.A. „CET-Nord”, împreună cu reprezentanți ai instituțiilor și companiilor din sectorul energetic, au participat la un atelier de instruire în domeniul egalității de gen și incluziunii sociale (EGIS), desfășurat în cadrul proiectului Securitatea Energetică a Moldovei (MESA), cu suportul USAID Moldova.

Acest eveniment reprezintă o oportunitate de a cunoaște și înțelege problematica egalității de șanse și de gen, a incluziunii sociale și discriminării, a situațiilor care pot conduce la apariția acestor fenomene, a modului în care se poate interveni și soluțiile de prevenire, precum și modalitățile de a dezvolta relații inclusive la locul de muncă. La momentul actual, circa 26% din numărul total de personal sunt femei, fapt determinat de specificul de activitate al entității. Pe parcursul anului 2024, S.A. „CET-Nord” urmează să elaboreze și să aplice propria politică privind egalitatea de gen.

Angajamentele CET-Nord pentru 2030 sunt centrate pe obiective de sustenabilitate socială ale companiei, inclusiv atenția pe care o acordăm în continuare incluziunii și diversității.

comunicat 1 comunicat 2 comunicat 3 comunicat 4