S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

AJUSTAREA PREȚULUI PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ PRODUSĂ ȘI TARIFULUI PENTRU ENERGIA TERMICĂ LIVRATĂ

Urmare a demersului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică din 02.11.2023 și luând în considerare faptul că, titularul de licență poartă răspundere pentru inacțiunile sale în conformitate cu prevederile legii, S.A. „CET-Nord” a depus la data de 08.11.2023 cererea de ajustare a prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată, reieșind din prevederile metodologice în vigoare, a volumului de livrări efective pentru anul curent și prognozei livrărilor utile.

SECTORUL DE ÎNCĂLZIRE VA INTEGRA ÎN CÂȚIVA ANI SURSE DE ENERGIE REGENERABILĂ

Un sistem centralizat de încălzire eficient trebuie să producă, către 2030, peste 75% din energia termică în bază de cogenerare, adică simultan energie electrică și energie termică, sau cel puțin 50% din energia termică să provină din surse de energie regenerabilă. Sunt prevederi conținute în directivele europene, pe care Republica Moldova le-a transpus în legislația națională.

Începerea sezonului de încălzire 2023-2024

S.A. „CET-Nord” anunță începerea sezonului de încălzire, în conformitate cu Dispoziția Primarului municipiului Bălți Nr330 din 07.11.2023.

Consecutivitatea conectării la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică va avea loc în următorul mod:

  1. instituțiile de învățământ și medico-sanitare publice;
  2. blocurile locative.

S.A. „CET-Nord” își consolidează securitatea energetică cu sprijinul USAID și MESA

Astăzi a fost marcat un moment important în asigurarea securității energetice a întreprinderii. Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) a donat S.A. „CET-Nord”, prin intermediul Proiectului „Securitatea Energetică a Republicii Moldova” (MESA), patru generatoare, care vor asigura cu căldură locuitorii orașului, inclusiv în cazuri de deconectare de avarie a energiei electrice.