S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Promovarea egalității, practicilor de consum eficiente energetic și a participării femeilor în politica climatică

Astăzi, 5 decembrie, a fost lansat proiectul „Termoficare Bălți: promovarea egalității de șanse, a practicilor de consum eficiente energetic și a participării femeilor în politica climatică”, implementat de AETS în cooperare cu S.A. „CET-Nord”, cu sprijinul financiar al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin Programul pilot Green City.

Cea mai bună soluție de încălzire a locuinței

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică (SACET) constituie cea mai bună soluție de încălzire a locuinței. De ce? Acesta ne oferă eficiență și în primul rând siguranță: