S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Furnizare și instalare cazan nou de apă fierbinte cu funcționare pe biomasă (peleți)

INVITAȚIE PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Această invitație este emisă ca urmare a Notificării Generale de Achiziții pentru acest proiect, publicată pe pagina de internet a BERD, în cadrul secțiunii Oportunități de Achiziții, 8289GPN-46112 din data de 27 mai 2016.

SA CET-Nord (”Angajatorul”) a primit un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”Banca”) și un grant de la Fondul Regional al Parteneriatului Est European pentru Eficiență Energetică și Mediu (”E5P”), administrat de Bancă, în vederea finanțării costurilor aferente Proiectului ”Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Bălți”.

Angajatorul invită acum contractorii să depună oferte sigilate pentru următorul contract ce urmează să fie finanțat din grantul E5P: “Furnizare și instalare cazan nou de apă fierbinte cu funcționare pe biomasă (peleți)”

Contractul va fi derulat în municipiul Bălți – Republica Moldova și ar trebui să fie finalizat în termen de 7 luni de la data semnării contractului.

Contractul constă în proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui cazan de apă fierbinte cu funcționare pe biomasă (peleți) în incinta centralei termice Molodova, având următorii parametri tehnici principali:

  • Capacitate nominală de 600 kW
  • Randament de minim 85%
  • Disponibilitate de minim 90%
  • Autonomie la funcționarea la sarcină nominală de minim 12 ore.

Furnizare și instalare Puncte Termice Individuale ("PTI")

INVITAȚIE PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Această invitație este emisă ca urmare a Notificării Generale de Achiziții pentru acest proiect, publicată pe pagina de internet a BERD, în cadrul secțiunii Oportunități de Achiziții, 8289GPN-46112 din data de 27 mai 2016.

SA CET-Nord (”Angajatorul”) a primit un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”Banca”) și un grant de la Fondul Regional al Parteneriatului Est European pentru Eficiență Energetică și Mediu (”E5P”), administrat de Bancă, în vederea finanțării costurilor aferente Proiectului ”Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Bălți”.

Angajatorul invită acum contractorii să depună oferte sigilate pentru următorul contract ce urmează să fie finanțat din grantul E5P: “Furnizare și instalare puncte termice individuale ("PTI")”

Contractul va fi derulat în municipiul Bălți – Republica Moldova și ar trebui să fie finalizat în termen de 7 luni de la data semnării contractului.

Contractul constă în proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a 169 PTI, având următorii parametri principali:

  • Temperatura la ieșire pentru agentul de încălzire la limita PTI, la o temperatură exterioară de minus (-)18 ºC, de minim 80 ºC
  • Temperatura apei calde de consum la limita PTI de 55±5 ºC
  • Nivelul de zgomot al PTI: max. 45 dB

INVITATION PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

INVITATION PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Această invitație este emisă ca urmare a Notificării Generale de Achiziții pentru acest proiect, publicată pe pagina de internet a BERD, în cadrul secțiunii Oportunități de Achiziții, 8289GPN-46112 din data de 27 mai 2016.

SA CET-Nord (”Angajatorul”) a primit un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”Banca”) și un grant de la Fondul Regional al Parteneriatului Est European pentru Eficiență Energetică și Mediu (”E5P”), administrat de Bancă, în vederea finanțării costurilor aferente Proiectului ”Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Bălți”.

Angajatorul invită acum contractorii să depună oferte sigilate pentru următorul contract ce urmează să fie finanțat din împrumut: ”Furnizarea și instalarea de motoare termice în cogenerare, cu funcționare pe gaze naturale”.

Contractul va fi derulat în municipiul Bălți – Republica Moldova și ar trebui să fie finalizat în termen de 12 luni de la data semnării contractului.

Contractul constă în proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor motoare termice pe gaze naturale cu funcționare în regim de cogenerare, având următorii parametri principali:

  • Puterea electrică totală între minim 13,2 MWe și maxim 16 MWe
  • Sarcina termică totală de minim 12 MWt
  • Randamentul global de minim 82%.

Termoficarea mun. Bălţi

Achiziții publice ref:8298-GPN-46112

Țară:Republica Moldova

Sectorul de afaceri:Infrastructura municipală și de mediu

Număr proiect:46112

Sursă de finanțare:BERD, E5P

Tipul contractului:Proiect de bunuri, lucrări și servicii

Tipul anunțului:

Anunțuri generale de achiziții publice

Data emiterii:27 mai 2016

Data limită:26 mai 2017, ora 23:59 Bălți (ora locală)


S.A. ”CET-Nord” ("Compania"), furnizor de servicii de termoficare în municipiul Bălți., deținută de Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova, care intenționează să folosească sumele obținute din împrumut de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare ("Banca"), precum și un grant al Fondului Parteneriatului pentru Eficiență Energetică Est Europeană și de Mediu ("E5P"), administrat de Bancă, un proiect pentru sprijinirea investițiilor în eficiența energetică în infrastructura de termoficare a orașului Bălți.

О заниженной температуре обратной сетевой воды и высокой стоимости отопления в январе 2016 года

В адрес Примэрии муниципия Бэлць поступают обращения жителей домов, отапливающих свои квартиры от АО«ЧЕТ-Норд» о том, что температура обратной сетевой воды на источнике занижена и не соответствует температурному графику. В результате при неизменном расходе сетевой воды и увеличенной разнице температур теплоносителя подающего и обратного трубопроводов, плата за отопление якобы растет.