S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Дефектоскопист по неразрушающему контролю

Акционерное общество «CET-Nord» - субъект публичного интереса, который предоставляет значимую услугу для общества, а именно обеспечение мун.Бэлць теплоносителем – объявляет открытый конкурс на должность дефектоскопист по неразрушающему контролю

1.

Denumirea funcției vacante

Defectoscopist la controlul nedestructiv/

Дефектоскопист по неразрушающему контролю

2.

Sarcinile de bază ale funcției vacante

  • testarea cu ultrasunete a diferitelor tipuri de îmbinări sudate din oțeluri, aliaje și metale neferoase, efectuate de diferite tipuri de sudare;
  • ajustarea modului de funcționare a detectoarelor complexe cu ultrasunete portabile, de laborator și staționare defecte în conformitate cu probele standard;
  • determinarea calității produselor laminate, piese turnate, forjări și îmbinări sudate în rezultatele testelor cu ultrasunete și specificațiile tehnice, etc.

3.

Condițiile de bază

  • cunoștințe în domeniul funcționării tehnice a centralelor și rețelelor electrice;
  • reglementări de siguranță pentru funcționarea echipamentelor termomecanice ale centralelor electrice și ale rețelelor termice.

4.

Condițiile specifice

Experiență în domeniul de activitate minim 1 an

5.

Programul de muncă

08:00-17:00 

6.

Dosarul pentru concurs

1. curriculum vitae;

2. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

3. copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;

4. declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

5. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.

7.

Modalitatea de depunere a documentelor solicitate

prin poșta electronică (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  sau la sediul entității (m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, bir.308)

8.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs

23.06.2024

9.

Locul desfășurării concursului

m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

10.

Persoana responsabilă de primirea documentelor și oferirea informațiilor suplimentare

Șefă secție în domeniul resurselor umane – 0231 53 310

11.

Telefon de contact

0 231 53 357; 0 231 53 310

12.

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.

Notă

candidații se vor adresa Secției Resurse Umane pentru eliberarea Fișei de solicitarea a examenului medical și a Fișei de identificare a factorilor profesionali de risc

tel. 0 231 53 357

      0 231 53 310