S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Новости

Repartizarea echitabilă a consumului de energie termică

Odată cu modificarea și ajustarea Metodologiei privind repartizarea consumului direct/indirect de energie termică între consumatorii unui bloc locativ, conectat la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, au apărut mai multe adresări de la consumatorii debranșați de la sistemul colectiv cu solicitarea explicării factorilor ce stau la baza calculării facturii pentru energia termică consumată.

Mai multe persoane consideră că repartizarea căldurii se referă doar la coloanele ce traversează apartamentul debranșat, fapt care nu reflectă realitatea. De notat este faptul că furnizorul de energie termică este responsabil de livrarea agentului termic până la peretele blocului sau contorul blocului, în continuare fiind distribuit între locatari.

În vederea elucidării mai multor aspecte relevante legate de principalele modificări ale metodologiei, administrația S.A. „CET-Nord” a organizat astăzi o conferință de presă în care a subliniat câteva lucruri importante:

-  ajustarea unor formule de calcul: elementele constructive calculate în procesul de repartizare a consumului de energie termică au fost extinse, astfel este luată în considerare existența subsolului și starea acestuia (încălzit/neîncălzit, privatizat/neprivatizat) precum și a etajului tehnic;

- luarea în considerare a aportului de căldură din alte surse: pentru apartamentele debranșate, care mențin temperatura minimă de +18°C, nu se calculează suplimentar cota pentru menținerea balanței energetice;

- oferirea posibilității elaborării metodologiei proprii de repartizare: locatarii/gestionarii/asociațiile de proprietari din condominiu sunt în drept să elaboreze și să decidă asupra unui alt mecanism de repartizare a consumului de energie termică diferit de cel aprobat, cu condiția respectării legislației.

Corectitudinea repartizării căldurii între apartamente depinde de calitatea datelor privind starea reală a sistemului de încălzire din bloc, pe care o cunoaște cel mai bine gestionarul blocului locativ (asociația de proprietari, IMGFL, etc). În acest sens, rolul gestionarilor fondului locativ este determinant. E de menționat că, Metodologia de repartizare a căldurii în interiorul blocului este neutră pentru operatori. Ea vizează doar modul de repartizare a căldurii livrate la bloc între locuitorii blocului. CET-Nord va încasa strict valoarea gigacaloriilor livrate la peretele blocului, în baza datelor contorului. 

Totodată, administrația a răspuns la întrebările jurnaliștilor și a explicat crearea unor mecanisme de examinare individuală a fiecărui caz, inclusiv cu posibilitatea de a recalcula facturile în baza datelor corectate privind starea sistemului de încălzire din bloc.

În același timp, fiecare consumator poate obține, la solicitare, informații despre modul cum s-a calculat factura pentru apartamentul său, ca să verifice dacă s-au luat în calcul corect particularitățile blocului și apartamentului corespunzător.

S.A. „CET-Nord” militează pentru un dialog continuu și constructiv cu consumatorii săi, astfel se angajează să continue promovarea transparenței și intereselor consumatorilor.

Pentru mai multe informații, vizitați pagina pe Facebook: https://www.facebook.com/CETNordSA sau urmăriți-ne pe LinkedIn: https://md.linkedin.com/company/cet-nord