CET-Nord SA
0231 91-000

«CET-Nord» SA инициировало внедрение стандартов ISO

Основной поставщик тепловой энергии в мун. Бэлць, «CET-Nord» SA, в настоящее время проходит процесс модернизации и повышения эффективности, ориентируясь на преимуществах и спросе своих потребителей. Для выполнения данного процесса в соответствии с международными требованиями, руководство предприятия инициировало внедрение Интегрированной Системы Управления, в соответствии со стандартами ISO: 9001:2015, 50001:2018, 45001:2018, 14001:2015 и 37001:2016 в области производства, распределения и поставки тепловой энергии и производства электроэнергии.

Снизилось потребление тепловой энергии в мун. Бэлць

Поставщик тепловой энергии «CET-Nord» SA выполнил анализ статистических данных за последние три отопительных сезона и представляет динамику потребления тепловой энергии от централизованной системы теплоснабжения (ЦСТС) мун. Бэлць. Полученные результаты указывают, что при той же тепловой нагрузке, суммарное потребление тепловой энергии снизилось на 33 181 Гкал.

Это связано, как с повышением среднего значения температуры наружного воздуха, зарегистрированного в отчётном периоде, так и с установкой Индивидуальных Тепловых Пунктов (ИТП) и наладкой тепловых режимов, что позволило оптимизировать потребление тепловой энергии.

Lucrări la 60 de metri înălțime efectuate pe teritoriul „CET-Nord” SA

„CET-Nord” SA a inițiat lucrări de demontare a elementelor de metal de pe un coș de evacuare a gazelor de ardere, care se află pe teritoriul întreprinderii. Acesta nu a mai fost utilizat de mai bine de cinci decenii, iar prăbușirea elementelor sale prezintă un pericol pe care conducerea entității caută să îl excludă. Lucrarea implică un grad înalt de complexitate, fiind executată la 60 de metri înălțime – echivalentul a unei clădiri cu 20 de etaje.

Potrivit Directorului tehnic al „CET-Nord” SA, Igor Savin, decizia de a demonta elementele de metal de pe coșul de evacuare a gazelor de ardere a fost aprobată pentru a nu admite prăbușirea lor peste conductele de gaz și edificiile amplasate în preajmă.

Pentru executarea acestor lucrări a fost contractată o firmă specializată. În termen de zece zile alpiniștii vor demonta elementele periculoase.

Экономь - заключив договор на поставку горячей воды от "СET-Nord" SA

Для «CET-Nord» SA одним из первоочередных направлений, является восстановление горячего водоснабжения. Начиная с 2019г. поставщик тепла располагает передовыми технологиями поставки тепловой энергии для подготовки горячей воды. В настоящее время выполняются работы по проектированию системы подачи горячей воды для Пенитенциарного учреждения № 11 и Инспектората Полиции мун.Бэлць.

Жители многоэтажного дома по ул. Сучава 14А, П.Боцу 87, а также 1-я Мотострелковая бригада «Молдова» мун. Бэлць уже пользуются горячей водой, подготовленной индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) установленными «CET-Nord» SA.

Adunarea Generală ordinară a acționarilor „CET-Nord” SA

La 03 iunie 2020 la „CET-Nord” SA s-a desfășurat Adunarea Generală a acţionarilor în cadrul căreia au fost examinate și discutate toate subiectele conform ordinei de zi.

Organul executiv a informat acționarii despre rezultatele obținute în anul 2019 ca urmare a optimizării cheltuielilor și creșterii indicatorilor de producție.

O atenție sporită s-a acordat aprobării Codului de Guvernanță corporativă a Societății, care are ca scop asigurarea unui mediu lipsit de corupție, promovarea intereselor angajaților, managerilor și acționarilor prin armonizarea cadrului normativ corporativ.

Vizită de lucru în teren a Directorului APP și a Președintelui Consiliului Societății pe Acțiuni „CET-Nord”

La 28.05.2020, Directorul General al Agenției Proprietăți Publice, Ghenadie Țepordei, Președintele Consiliului de Administrație „CET-Nord” SA, Mihai Soțchi și Directorul General al întreprinderii, Marian Brînza au avut o întrevedere în cadrul întreprinderii strategice „CET-Nord” SA, care deține cel mai important sistem termoenergetic din zona de nord a țării.  Discuția a fost dedicată perspectivelor de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) a mun. Bălți, în special strategiilor concrete și materialelor de modernizare.