CET-Nord SA
0231 91-000

Сentrul de presă

În conformitate cu strategia de dezvoltare a  întreprinderii aprobată de către Consiliul societății prin Planul de afaceri al SA „CET Nord” pentru anii 2019-2021 și în scopul optimizării cheltuielilor sale operaționale și administrative, în anul 2019, întreprinderea și-a propus reorganizarea instituțională. În vara anului 2019 a fost inițiat Proiectul de consultanță „Evaluarea și optimizarea organigramei în scopul îmbunătățirii managementului" pentru SA „CET-Nord”, scopul principal al căruia a fost optimizarea structurii organizatorice, documentației necesare și proceselor de business ale companiei în vederea optimizării activităților și creșterea eficienței managementului companiei, inclusiv prin prisma reducerii costurilor. Proiectul în cauză a fost finalizat la 20 noiembrie anul curent.

Astfel, în urma proiectului au fost înaintate propuneri de optimizare la nivel de companie (organigramă, state de personal, procese administrative, model funcțional de business), precum și la nivel de subdiviziuni, fiind separate procesele de producere de procesele de suport.

De către Consiliul societății la 12.11.2019 a fost aprobată Organigrama companiei (proces-verbal nr.2) care urmează a fi pusă în aplicare începând cu 01 ianuarie 2020.

În corespundere cu noua structură organizatorică și în conformitate cu art. 42¹, art.197¹ Codul Muncii, Administrația întreprinderii urmează să demareze procedura de reorganizare a subdiviziunilor structurale, fapt despre care și informează i) Comitetului sindical al SA „CET Nord”, ii) Comitetul  pentru sănătate și securitate în muncă, iii) salariații întreprinderii SA „CET Nord”.

Prin urmare, începând cu 01 ianuarie 2020, SA„CET Nord” va declanșa procedura de reorganizare a întreprinderii (subdiviziunilor sale structurale) în conformitate cu organigrama aprobată de către Consiliul societății și statele de personal aprobate de către Directorul general al întreprinderii.

Administrația întreprinderii informează că în urma reorganizării subdiviziunilor, salariații întreprinderii se vor regăsi în funcțiile (posturile) noului stat de personal, cu unele mici excepții.

Administrația întreprinderii garantează că în cadrul procedurii de reorganizare,  salariaților le va fi asigurat tot spectrul de măsuri de protecție socială prevăzută de legislația în vigoare.

În urma reorganizării subdiviziunilor structurale sunt așteptate următoarele rezultate:

  • realizarea obiectivelor strategice ale companiei: facilitarea comunicării cu clienții și creșterea numărului de clienți, creșterea calității deservirii, creșterea producerii, diminuarea pierderilor, creșterea productivității muncii, creșterea profitabilității;
  • o mai bună claritate în delegarea sarcinilor și creșterea eficienței deciziilor;
  • creșterea eficienței planificării și controlului;
  • facilitarea comunicării dintre subdiviziuni;
  • creșterea competitivității companiei;
  • delimitarea clară a proceselor de suport de cele de producere;
  • optimizarea costurilor;
  • creșterea eficienței managementului operațional;
  • oferirea unor servicii mai competitive și deservirea complexă a clienților;
  • îmbunătățirea imaginii întreprinderii.

Astfel, pentru a atinge rezultatele dorite, realiza obiectivele strategice aprobate de către Consiliul societății, este necesară o abordare cât mai constructivă și optimistă, concentrarea eforturilor tuturor salariaților întreprinderii la toate nivelele în vederea implementării schimbărilor propuse.

Vă mulțumesc anticipat pentru înțelegere, cooperare și atitudine pozitivistă în munca de reorganizare a întreprinderii.

FaLang translation system by Faboba