CET-Nord SA
0231 91-000

Деятельность

CNSM organizează o serie de instruiri în domeniul drepturilor tinerilor la locul de muncă

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) organizează, în perioada 24 august – 9 septembrie 2020, prin intermediul platformei ZOOM, o serie de instruiri online în domeniul drepturilor tinerilor la locul de muncă, de care vor beneficia circa 500 de tineri din nouă raioane. Instruirile sunt organizate în cadrul proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă: Munca decentă pentru tineri”, implementat de CNSM, cu suportul financiar al Organizației Internaționale a Muncii (ILO).

În cadrul acestor instruiri au participat și tinerii specialiști ai întreprinderii „CET-Nord” SA. Evenimentul s-a desfășurat pe data de 2 septembrie, cu participarea a peste 20 de angajați din mai multe întreprinderi din mun.Bălți.

„Integrarea durabilă a tinerilor pe piața muncii este esențială pentru creșterea economică a oricărei țări, inclusiv a Republicii Moldova. De aceea, Organizația Internațională a Muncii (ILO) desfășoară mai multe activități menite să ajute tinerii să dobândească cunoștințe și înțelegerea drepturilor lor în lumea muncii, pentru că doar cunoscându-și drepturile și aplicându-le corect vor putea găsi un loc de muncă decent și în siguranță, vor fi tratați echitabil, vor putea beneficia de oportunități mai bune și se vor integra cu succes în câmpul muncii”, a menționat Violeta Vrabie, coordonatoarea proiectului ILO „Promovarea ocupării tinerilor”.

Prin intermediul acestor activități, CNSM urmărește să definească conceptul de „Muncă decentă” și să ajute tinerii lucrători să-și identifice rolul de a contribui la promovarea și menținerea unor locuri de muncă echitabile și productive. Tinerii vor afla care sunt drepturile la locul de muncă și cum să le apere, vor căpăta noi competențe și vor fi familiarizați cu reglementările naționale și internaționale în domeniul muncii.

Activitățile de instruire se desfășoară conform următorului grafic:

Data

Ora

Localitatea

24 august

10:00-14:00

Chișinău

25 august

10:00-14:00

Ungheni

26 august

10:00-14:00

Hâncești

2 septembrie

10:00-14:00

Bălți

3 septembrie

10:00-14:00

Soroca

4 septembrie

10:00-14:00

Cahul

7 septembrie

10:00-14:00

Orhei

8 septembrie

10:00-14:00

Ștefan-Voda

9 septembrie

10:00-14:00

Comrat

Fiecare webinar este format din 6 sesiuni, cu sesiuni de întrebări și răspunsuri pentru tineri, fiind abordate următoarele subiecte: Tinerii și munca; Securitatea și sănătatea în muncă; Contractul individual de muncă; Timpul de muncă și de odihnă, normarea și salarizarea muncii; Securitatea socială și Exercitarea dreptului la muncă.

Potrivit lui Oleg Budza, președinte al CNSM, capitalul uman este o resursă importantă în dezvoltarea Republicii Moldova, iar sindicatele mereu investesc în dezvoltarea capacităților tinerilor pentru a asigura prezentul și viitorul mișcării sindicale din țară.

„Ne propunem ca subiectele discutate la webinare să ajute reprezentanții tinerilor din cadrul centrelor sindicale național-ramurale din Republica Moldova să-și îmbunătățească cunoștințele în domeniul juridic și social-economic pentru a deveni membri de sindicat mai activi”, a subliniat liderul sindical.

Precizăm că acest proces amplu de instruire reprezintă etapa a II-a de implementare a proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă: Munca decentă pentru tineri”. Prima etapă a constat în instruirea a circa 20 de tineri formatori, reprezentanți ai centrelor sindicale național-ramurale, în domeniul drepturilor tinerilor la locul de muncă, conform unui Ghid elaborat de ILO și adaptat la contextul național.

Obiectivul proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă: Muncă decentă pentru tineri” este de a sprijini sindicatele, serviciile de ocupare a forței de muncă, instituțiile de educație și formare profesională, centrele de ghidare în carieră și organizațiile de tineret în inițiativele lor de sensibilizare cu privire la drepturile tinerilor la locul de muncă.

Departamentul mass-media și relații internaționale