CET-Nord SA
0231 91-000

Сentrul de presă

Capacitatea de plată a „CET-Nord” SA a fost menținută datorită reducerii cheltuielilor operaționale și modernizării capacităților de producere în cadrul proiectului investițional „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (SA CET-Nord)”. Rezultatele obținute au permis ca astăzi să fie deja achitate datorii istorice în sumă de 20 mln lei, care au fost planificate de a fi stinse până la sfârșitul anului curent 2020.
Astfel, din luna martie 2018 și până în prezent datoria totală de 262 mln lei a fost diminuată cumulativ cu 89 mln lei și la moment constituie 176 mln lei.
În continuare, unul dintre obiectivele prioritare de dezvoltare ale „CET-Nord” SA este achitarea integrală în termen rezonabil a datoriei restante, inclusiv prin majorarea ratei de achitare pentru anul curent, dar fără afectarea activității operaționale a întreprinderii.
Pentru studierea și aprecierea celei mai fezabile opțiuni de atingere a acestui obiectiv, la 17.07.2020, entitățile au convenit asupra creării unui grup comun de lucru.
Pe parcursul ultimilor ani, „CET-Nord” SA a dat prioritate proceselor de eficientizare a activității întreprinderii în scopul achitării integrale a datoriei istorice și rămâne deschisă pentru colaborare cu „Moldovagaz” SA întru obținerea rezultatului scontat.
FaLang translation system by Faboba