акционерное общество

мы согреваем Ваши сердца

Invitația de participare nr.443/476 la concursul de achiziționare de ”Servicii de verificare/etalonare metrologică a mijloacelor de măsurare legale”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 03.04.2020 ora 17:00.