акционерное общество

мы согреваем Ваши сердца

Invitația de participare nr.443/357 la concursul de achiziționare a ”lucrărilor / serviciilor de proiectare şi modernizare a procesului tehnologic de tratare a apei prin realizarea studiului de fezabilitate în domeniul tehnic şi economic”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 06.04.2020 ora 17:00.

Invitația de participare nr.443/476 la concursul de achiziționare de ”Servicii de verificare/etalonare metrologică a mijloacelor de măsurare legale”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 03.04.2020 ora 17:00.

  

Invitația de participare la concursul de achiziționare a ”Piese de schimb auto.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 31.03.2020 ora 17:00.

Invitația 443/237 de participare la concursul de achiziționare de ”Ustensile așchietoare și abrazive”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 30.03.2020 ora 17:00.

Invitația de participare nr.443/492 la concursul de achiziționare de ”Servicii de expertiză tehnică a utilajului entității înregistrat la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 31.03.2020 ora 17:00.

Invitația de participare la concursul de achiziționare a ”Gaze tehnice”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 27.02.2020 ora 17:00.

Invitația nr 443/307 de participare la concursul de achiziționare a ”Serviciilor de asigurări  a răspunderii civile pe care o poartă Asiguratul faţă de persoanele terţe”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 04.03.2020 ora 17:00.

Invitația 443/236 de participare la concursul de achiziționare a ”Instrumentelor de lăcătușerie”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 25.02.2020 ora 17:00.

  

Invitația de participare la concursul de achiziționare a ”tehnicii de calcul.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 20.02.2020 ora 17:00.