акционерное общество

мы согреваем Ваши сердца

Invitația de participare nr.443/492 la concursul de achiziționare de ”Servicii de expertiză tehnică a utilajului entității înregistrat la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor până pe 25.06.2020 ora 17:00.

Invitația de participare Nr.443/721 la concursul de achiziționare a ”Sistemului profesional de tăiere și grăițuire cu plasmă pentru tăiere manuală 38 mm și perforare mecanizată 25 mm”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungeşte termenul de prezentare a ofertelor până pe 25.06.2020 ora 17:00.

Invitația de participare Nr.443/791 la concursul de achiziționare a ”Mecanism pentru tăierea asfaltului cu disc”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungeşte termenul de prezentare a ofertelor până pe 01.06.2020 ora 17:00.

Invitația de participare Nr.443/789 la concursul de achiziționare a ”lucrărilor / serviciilor de proiectare şi modernizare a procesului tehnologic de tratare a apei prin realizarea studiului de fezabilitate în domeniul tehnic şi economic”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungeşte termenul de prezentare a ofertelor până pe 04.06.2020 ora 17:00.

Invitația de participare Nr. 443/790 la concursul de achiziționare a ”Sistemului de înregistrare a convorbirilor cu instalarea inclusă”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungeşte termenul de prezentare a ofertelor până pe 04.06.2020 ora 17:00.

Invitația nr.443/606 de participare la concursul de achiziționare a ”Elaborarea rapoartelor privind normativele emisiilor limitat admisibile (E.L.A.) pentru obiectivele S.A. ”CET-Nord”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 12.05.2020 ora 17:00.

Invitația de participare Nr.443/166 la concursul de achiziționare a ”Sistemului profesional de tăiere și grăițuire cu plasmă pentru tăiere manuală 38 mm și perforare mecanizată 25 mm”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 05.05.2020 ora 17:00.

Invitația de participare nr.443/357 la concursul de achiziționare a ”lucrărilor / serviciilor de proiectare şi modernizare a procesului tehnologic de tratare a apei prin realizarea studiului de fezabilitate în domeniul tehnic şi economic”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 22.04.2020 ora 17:00.

Invitația de participare nr.443/476 la concursul de achiziționare de ”Servicii de verificare/etalonare metrologică a mijloacelor de măsurare legale”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 13.04.2020 ora 17:00.

  

Invitația de participare la concursul de achiziționare a ”Piese de schimb auto.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 31.03.2020 ora 17:00.