акционерное общество

мы согреваем Ваши сердца

Invitația de participare la concursul de achiziție de valoare mică a serviciilor ”Elaborarea pe baza raportului de expertiza tehnică și certificatului de urbanism a unui proiect de execuție a restabilirii și consolidării a elementelor constructive ale estacadei cu podul rulant suspendat”. 

Termenul de prezentare a ofertelor se extinde până pe 04.10.2019 ora 17:00. 

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.