акционерное общество

мы согреваем Ваши сердца

Invitația de participare la concursul de achiziție de valoare mică a serviciilor de evaluare a stării tehnice al gospodăriei de păcură SA "CET-Nord".

Termenul de prezentare a ofertelor se extinde până pe 10.09.2019 ora 09:00

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.