CET-Nord SA
0231 91-000

Приглашение к участию в тендере

  • Lot 1 – Поставка сетевых насосов и частотных преобразователей
  • Lot 2 – Поставка дутьевых вентиляторов и дымососов и частотных преобразователей

Вниманию жителей муниципия Бэлць

АО «CET-Nord» доводит до Вашего сведения, что 27 октября 2017г был подписан контракт на установку 169 индивидуальных тепловых пункта (ИТП) согласно проекту, который финансируется за счет гранта, предоставленного Фондом Восточно-европейского партнерства по энергоэффективности.

Установка ИТП позволит не только улучшить качество отопления, но и восстановить подачу горячего водоснабжения.

О преимуществах работы ИТП Вы можете узнать из опыта их использования АО «Termoelectrica» в мун. Кишинэу:

Obiectiv Comun
 

Администрация АО «CET-Nord»

Утверждён тариф на тепловую энергию

Утверждён тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО„CET-Nord”, в размере 1 220 лей/Гкал (без НДС), («Monitorul oficial»№ 85-91 от 24.03.2017г).

Furnizare pompe de termoficare, ventilatoare și convertizoare de frecvență

INVITAȚIE PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Furnizare pompe de termoficare, ventilatoare și convertizoare de frecvență

Această invitație este emisă ca urmare a Notificării Generale de Achiziții pentru acest proiect, publicată pe pagina de internet a BERD, secțiunea Oportunități de Achiziții (www.ebrd.com), 8289GPN-46112 din data de 27 mai 2016.

SA CET-Nord, denumit în continuare ”Achizitor” intenționează să utilizeze o parte din sumele unui împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”Banca”) și ale unui grant de la Fondul Regional al Parteneriatului Est European pentru Eficiență Energetică și Mediu (”E5P”), administrat de Bancă, în vederea finanțării costurilor aferente Proiectului ”Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Bălți”.

Achizitorul invită acum furnizorii să depună oferte sigilate pentru următoarele contracte ce urmează să fie finanțate din împrumut:

  • Lotul 1 – Furnizare pompe de termoficare și convertizor de frecvență
  • Lotul 2 – Furnizare ventilatoare de aer, ventilatoare de gaze de ardere și convertizoare de frecvență

Поставка и установка газовых двигателей для ТЭЦ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Данное Приглашение для участия в Тендере является продолжением Общего объявления о торгах опубликованного на веб-сайте ЕБРР, ProcurementOpportunities, Moldova/8289 – GPN – 46112, 27 мая 2016.

SACET-Nord (Заказчик), получила кредит от Европейского банка реконструкции и развития (Банк) и грант от Регионального фонда Восточно Европейского партнерства эффективности и окружающей среды (E5P), управляемого Банком, с целью финансирования проекта Централизованного теплоснабжения Бэлць.

Настоящим Письмом Заказчик приглашает Подрядчиков представить заявки в запечатанном для следующего контракта, который будет финансироваться за счет средств займа: "Поставка и установка газовых двигателей для ТЭЦ"