CET-Nord SA
0231 91-000

Invitația de participare Nr.443/789 la concursul de achiziționare a "lucrărilor / serviciilor de proiectare şi modernizare a procesului tehnologic de tratare a apei prin realizarea studiului de fezabilitate în domeniul tehnic şi economic"

Invitația de participare Nr.443/789 la concursul de achiziționare a ”lucrărilor / serviciilor de proiectare şi modernizare a procesului tehnologic de tratare a apei prin realizarea studiului de fezabilitate în domeniul tehnic şi economic”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungeşte termenul de prezentare a ofertelor până pe 04.06.2020 ora 17:00.