CET-Nord SA
0231 91-000

Compania „CET-Nord” SA oferă sprijin tinerilor

Compania „CET-Nord” SA oferă sprijin tinerilor prin organizarea de stagii de pregătire practică pentru elevi şi studenţi, facilitând astfel consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor în funcție de specializarea pe care o au.

Activitățile practice favorizează tranziția elevilor/studenţilor de la școală către viața profesională activă.

În urma înțelegeri cu instituțiile de învățământ din țară asigurăm formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare, deprinse în condiţii reale de muncă.

Toate activitățile sunt organizate cu respectarea strictă a normelor de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă. Punem la dispoziţia elevilor şi studenţilor atât resurse tehnologice şi materiale cât şi resurse umane prin asigurarea tutorilor de practică. Tutorii de practică, împărtășesc tinerilor cunoştinţele şi experienţa lor profesională în calitate de specialişti.

La finalul stagiului de practică, elevii/studenţii cu rezultate notabile şi potenţial deosebit, sunt incluşi într-o bază de date a „CET-Nord” SA, având astfel oportunitatea de a fi selectaţi în scopul angajării.